arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare med inriktning på regional utveckling

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Kulturmiljöavdelningen vid myndigheten bidrar till en effektiv och rättssäker tillämpning av kulturmiljölagen och miljöbalken med tillhörande förordningar samt förordningen om statliga byggnadsminnen. Avdelningen ansvarar för att finansiellt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer och civila samhället bidrar till de kulturpolitiska målen och för myndighetens uppdrag om världsarv. Avdelningen verkar också för att statliga kulturmiljömål får genomslag inom andra samhällssektorer.

Enheten för kulturmiljöintegrering har som huvudsakligt uppdrag att verka för att nationella målen för det statliga kulturmiljöarbetet får genomslag i samhället, bland annat genom samverkan med andra nationella myndigheter, länsstyrelser och regioner. Enheten besvarar även remisser samt tar fram metodstöd för att integrera kulturmiljöperspektivet tvärsektoriellt. Enheten vägleder också i frågor kring kulturmiljölagens tillämpning.

Vi söker nu en utredare som tillsammans med andra vill utveckla kulturmiljöarbetet i frågor som rör regional tillväxt, landsbygdpolitiken samt EU:s programområden.

Dina arbetsuppgifter

Som utredare kommer du att utifrån Riksantikvarieämbetets uppdrag, omvärldens behov och den offentliga förvaltningens förutsättningar utveckla myndighetens verksamhet att integrera kulturmiljöaspekten i den regionala utvecklingen. Rollen är både strategisk och operativ och en stor del av arbetet sker genom samverkan både inom och utanför myndigheten.

Konkret innebär arbetet att ta fram en strategi kring myndighetens roll och ambitionsnivå i dessa frågor, samt att delta i enhetens löpande arbete inom området, till exempel genom att ta fram remissyttranden och företräda myndigheten i olika externa sammanhang.

Din kompetens

Vi söker dig som har högskoleutbildning inom relevanta områden, till exempel samhällsplanering eller kulturmiljö. Du har flerårig erfarenhet av arbete med regional utveckling vid region, länsstyrelse eller annan statlig myndighet. Du har god kännedom om statsförvaltningen, landsbygdpolitiken, regional tillväxt och EU:s strukturfonder, samt om berörda regelverk och deras tillämpning.

Det är meriterande om du har erfarenhet av museum eller annan kulturverksamhet, samt av verksamhetsutveckling med syfte att utveckla processer och arbetssätt. Vi ser gärna att du är van att representera din organisation externt.

Du är ansvarsfull, drivande och initiativrik och har ett metodiskt och öppet arbetssätt. Samverkan är ett naturligt arbetssätt för dig och du har lätt för att arbeta tillsammans med andra. Samtidigt är du skicklig på att analysera komplexa problem och hitta innovativa lösningar. Du har god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt med olika målgrupper och delar gärna med dig av kunskaper, erfarenhet och information.

Eftersom arbetet innebär många externa kontakter och nära samarbete med kollegor läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader med tillträde efter överenskommelse. Arbetsplatsen finns på Storgatan i Stockholm. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2020-06-10. Märk din ansökan med refnr RAÄ-2020-1165

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

,

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat