arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare med inriktning på biocidregler (vikariat)

 • Yrkesroll

  Forskare, farmakologi

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten EU-koordinering arbetar framförallt med utveckling och implementering av EU:s olika regelverk för kemikalier, till exempel biocidförordningen, växtskyddsmedelsförordningen samt Reach. Vi tar fram underlag och förslag till beslut i EU:s olika kommittéer, vi deltar i EU-möten och röstar enligt instruktion för Sveriges räkning i frågor som ligger inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde. Vi har också ett övergripande ansvar för utveckling av vägledning inom de olika kemikalielagstiftningarna samt för utveckling av strategiska områden, som till exempel hormonstörning, nanopartiklar, kombinationseffekter, cirkulär ekonomi och EU:s övergripande strategi för Giftfri miljö.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att delta i arbetet med att minska användningen av farliga kemikalier. Tjänsten är i huvudsak inriktad på att arbeta med frågor som rör biocidlagstiftningen. Du kommer att delta i diskussionsmöten och beslutande kommittéer tillsammans med andra medlemsländer, den Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) och EU-kommissionen. I arbetet ingår att ta fram underlag för Sveriges ställningstagande i olika frågor, att ha kontakt med Miljödepartementet samt att koordinera arbetet med biocider med andra berörda enheter och avdelningar på Kemikalieinspektionen.

För att i ett tidigt skede kunna påverka beslut om godkännande av verksamma ämnen i biocidprodukter kommer en del av tiden att vara inriktad på att läsa och utvärdera vetenskapliga rapporter och förslag till beslut från andra medlemsländer och ta fram underlag till svenska synpunkter. Detta arbete leds av enheten Ämnesutvärdering och utgör också stöd till arbetet i de olika kommittéerna. Arbetet görs huvudsakligen på engelska.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha naturvetenskaplig högskoleexamen gärna med inriktning på toxikologi, veterinärmedicin eller farmakologi. Det är meriterande att ha kunskap inom något eller några av följande områden: cancer, mutagenicitet, reproduktionstoxicitet, hormonstörning, exponering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med utveckling av lagstiftning eller vägledning och/eller arbete med frågor inom biocidförordningen, som till exempel faro- och riskbedömning av verksamma ämnen eller produkter. Liknande arbete inom ramen för annan kemikalielagstiftning som till exempel CLP-, Reach-, eller växtskyddsmedelslagstiftningen, vid en myndighet, inom näringslivet eller från annat relevant arbete inom forskning är också meriterande.

Du ska vara väl förtrogen med att läsa och granska naturvetenskaplig information samt lagstiftning och vägledning. Du ska kunna uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt på engelska och svenska.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och särskilt viktigt för oss i denna rekrytering är att du trivs med att arbeta självständigt och i grupp, att du är lösningsorienterad, flexibel, ansvarstagande och noggrann samt har gott omdöme och initiativförmåga. Både externa och interna kontakter kräver att du är strukturerad, har förmåga att planera samt är tydlig och ändamålsenlig i din kommunikation till andra, både skriftligt och muntligt.

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.