arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare inom områdesskydd

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning för våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten för biologisk mångfald arbetar med skydd och bevarande av naturtyper och arter, restaurering samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Vi söker dig med erfarenhet från arbete med skyddade naturområden.

Beskrivning

Utredarrollen på HaV innebär arbete med planering, utredning och/eller förhandling som behandlar varierade områden, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter

Vi söker en utredare inom akvatiskt områdesskydd. Arbetet omfattar att samverka med och vägleda länsstyrelser och kommuner om inrättande, förvaltning och uppföljning av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Du ingår i en arbetsgrupp som ansvarar för att driva och utveckla arbetet med skydd och förvaltning av värdefulla akvatiska miljöer, samt stötta som expert i processer som rör områdesskydd inom andra delar av myndigheten. I uppgifterna ingår också att ta fram underlag och analyser inom olika projekt och regeringsuppdrag, handlägga bidragsbeslut, samt följa upp, utvärdera och sammanställa utfört arbete.

Arbetet sker i nära samverkan med länsstyrelser, kommuner, nationella myndigheter, branschorganisationer och intresseorganisationer som berörs av sakområdet. Även viss internationell samverkan inom områdesskydd kan komma att ingå, främst inom regionala konventioner och EU-samarbetet. 

Inom ramen för tjänsten kan även andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde förekomma. Tjänsten är en visstidsanställning tom 2022-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. 

Kvalifikationer

Vi vill att du har:

- Akademisk examen inom relevant ämnesområde, t ex biologi eller miljövetenskap.
- Goda kunskaper om arter, naturtyper och biologisk mångfald.
- Erfarenhet av arbete med inrättande av områdesskydd, reservatsförvaltning eller motsvarande.
- Goda kunskaper inom statlig förvaltning.
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

 

Vi ser gärna att du även har:


- Erfarenhet av samverkan med eller kommunikation till olika aktörer
- Erfarenhet av projektledning.
- Erfarenhet av arbete med art- och habitatdirektivet, inklusive Natura 2000

Egenskaper, färdigheter och förmågor
Som utredare hos oss behöver du ha helhetsperspektiv och god analytisk förmåga. Du kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån givna ramar och fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål. För att lyckas i din roll behöver du vara strukturerad, självständigt kunna driva uppgifter och vara van vid att hantera flera uppdrag samtidigt. Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer både internt och externt, så behöver du även vara en god kommunikatör och ha mycket god samarbetsförmåga. Du är trygg i din professionella roll, är prestigelös och har god förmåga att vara ansvarstagande och konstruktiv tillsammans med andra.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information


Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse Visstidsanställning