arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utredare inom arbete kopplat till EU:s art- och habitatdirektiv

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning för våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare och skapar tillsammans en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.

Avdelningen för vattenförvaltning ansvarar för arbetet med förvaltning av sjöar, vattendrag och kustvatten, skydd av naturtyper och arter, svenskt genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten, de akvatiska delarna av Art- habitatdirektivet, samt andra frågor om biologisk mångfald.

Enheten för biologisk mångfald arbetar med skydd och bevarande av naturtyper och arter, restaurering samt andra frågor om biologisk mångfald i sjöar, vattendrag och hav.

Vi söker dig med goda kunskaper inom biologisk mångfald, skydd och åtgärdsarbete på nationell nivå och EU-nivå.

Beskrivning

Utredarrollen på HaV innebär arbete med planering, utredning och/eller förhandling som behandlar varierade områden, såväl nationellt som internationellt, inom kärnverksamheten. Det innebär även att formulera uppdrag och mål samt utveckla metoder och rutiner. Likaså att samla in, bearbeta och analysera information samt utforma underlag, rapporter, förslag och beslut.

Arbetsuppgifter

Tjänstens huvudinriktning är art- och åtgärdsarbete med särskilt fokus på Natura 2000 och EU:s art- och habitatdirektiv. I uppgifterna ingår att vägleda och samverka med länsstyrelserna och andra aktörer, bland annat genom att ta fram underlag och analyser, handlägga olika typer av beslut, samt följa upp, utvärdera och sammanställa utfört arbete. En annan viktig del är att i egenskap av expert stötta processer som berör sakområdet inom andra delar av myndigheten samt att leda egna projekt och regeringsuppdrag. 

Arbetet sker i nära samverkan med länsstyrelser, kommuner, nationella myndigheter, branschorganisationer och intresseorganisationer som berörs av sakområdet. Deltagande i relevanta expertgrupper på EU-nivå kan bli aktuellt. 

Inom ramen för tjänsten kan även andra arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde förekomma.

Tjänsten är ett föräldravikariat som beräknas pågå till 8 maj 2022. 

Kvalifikationer

Vi vill att du har:

- Akademisk examen inom relevant ämnesområde, t ex biologi eller miljövetenskap.
- Goda kunskaper inom arbetsfältet arter, naturtyper och biologisk mångfald.
- God kunskap om svensk statlig förvaltning.
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
- Goda kunskaper i och erfarenhet av projektledning.
- God kännedom om art- och habitatdirektivet, inklusive Natura 2000

Vi ser gärna att du även har:


- Erfarenhet av arbete med akvatiska arter och naturtyper
- God kännedom om EU:s institutioner och funktioner, särskilt samarbetet kring biodiversitet och naturvårdsfrågor på EU-nivå

Egenskaper, färdigheter och förmågor
Du är trygg i din professionella roll och strävar alltid efter att skapa och förvalta goda relationer. Arbetet förutsätter att du är strategisk med problemlösande analysförmåga och förmåga till helhetsperspektiv. Du trivs med att driva och utveckla verksamheten och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån givna ramar och riktlinjer. Du behöver vara resultatinriktad och fullfölja såväl egna som gemensamma arbetsuppgifter och mål. För att lyckas i uppdraget krävs att du har en mycket god förmåga att planera, strukturera och genomföra olika arbetsinsatser som löper parallellt.

Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer både internt och externt, så behöver du vara en god kommunikatör och ha mycket god samarbetsförmåga.

Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information


Havs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse Visstidsanställning