arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Utbildningskordinator till institutionen för kulturgeografi

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Utbildningskoordinator

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Geografi är Lunds universitets högst rankade ämnesområde enligt QS internationella ranking 2018 och placerar sig på plats 16 i världen och på första plats i Norden. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag.

I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet liksom till specialiserade centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Arbetsuppgifter:

Utbildningskoordinatorn handla¨gger a¨renden som ro¨r utbildningen på grund- och avancerad nivå, administrerar institutionens utbildningsprogram och kurser, samt ger information och studievägledning till befintliga och potentiella studenter.

Vidare stödjer utbildningskoordinatorn studierektorer och programledning med lo¨pande information om det regelverk som styr utbildningsadministrationen inom universitetet och bistår med administration kring antagning, tillgodoräknanden av tidigare studier och prövningar av behörighet. Utbildningskoordinatorn bistår vidare vid utredningar kring behov av särskilt stöd för studenter. Uppdatering av webbsidor och deltagande i fakultets- och universitetsgemensamma nätverk ingår också i arbetet.

Institutionen fo¨r kulturgeografi och ekonomisk geografi a¨r en internationell miljo¨ med flera framga°ngsrika internationella utbildningsprogram, vilket sta¨ller krav på din fo¨rmåga att kommunicera på både svenska och engelska. Tja¨nsten inkluderar a¨ven andra administrativa uppgifter som t.ex. skrivande av mo¨tesprotokoll, inko¨p m.m.

Arbetsuppgifterna innefattar bland annat; 
-Hantering av antagningsa¨renden, tillgodoräknanden av tidigare studier och prövningar av behörighet
-Registrering av studenter och rapportering av betyg samt administration av o¨vriga studenta¨renden
-Studievägledning och rådgivning till studenter
-Försäkringsärenden
-Arbete i systemen LADOK, Nya, LUBAS och Live@lund
-Diariefo¨ring och arkivering
-Protokollföring
-Administrativt sto¨d till programledning och institutionsledning
-Administration av kurs- och programhemsidor
-Alumnikontakter

Kvalifikationer:

- Ho¨gskoleutbildning, ga¨rna med samha¨llsvetenskaplig inriktning eller erfarenhet som bedo¨ms som likva¨rdig
- Erfarenhet av studieadministrativt arbete
- Mycket god fo¨rmåga att uttrycka sig i tal och skrift, på svenska såva¨l som engelska
- Mycket god datorvana

Det a¨r meriterande om du a¨ven har erfarenhet av
- Erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter fra°n universitets- och ho¨gskolesektorn
- Kunskap i att anva¨nda studieadministrativa verktyg som Ladok, NyA och LUBAS.

Arbetet som utbildningskoordinator sta¨ller krav på att du har fo¨rmåga att sja¨lvsta¨ndigt initiera, planera, analysera och hantera en stor ma¨ngd utbildningsadministrativa a¨renden. Arbetet a¨r stundtals mycket intensivt, vilket inneba¨r att man måste kunna prioritera mellan de olika arbetsuppgifterna. Verksamheten a¨r organiserad på ett sådant sa¨tt att arbetet fo¨rutsa¨tter ett aktivt lagarbete. Det a¨r viktigt att du har god kommunikativ fo¨rmåga och samarbetsfo¨rmåga. Stor vikt la¨ggs vid dina personliga egenskaper. Det a¨r viktigt att du a¨r strukturerad och kvalitetsmedveten, och du bo¨r uppskatta och ga¨rna ha erfarenhet av ett utåtriktat och serviceinriktat arbete, som inneba¨r dagliga kontakter med studenter och la¨rare.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Agnes Djurfeldt, biträdande prefekt

046 222 8423, agnes.andersson_djurfeldt@keg.lu.se


Karl-Johan Lundquist, prefekt

046 222 8413, karl-johan.lundquist@keg.lu.se