arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Uppsala universitet söker rektor

 • Yrkesroll

  Universitetsrektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 februari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Uppdraget


Rektor anställs genom beslut av regeringen efter förslag från Uppsala universitets konsistorium.

Rektor är universitetets myndighetschef och ansvarar för den löpande verksamheten enligt de direktiv som konsistoriet beslutar.

Bakgrund


Rektor:

- är professor och internationellt erkänd forskare med god kännedom om akademin, statlig verksamhet och samhället i övrigt
- har aktivt och framgångsrikt arbetat med utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå samt samverkat med det omgivande samhället
- har gedigen erfarenhet av framgångsrikt akademiskt ledarskap och kan omsätta visioner i handling
- har ett dokumenterat engagemang i frågor som rör universitetets övergripande roll i samhället.

Ledarskap


Rektor har förmåga att:

- samla hela universitetet genom att visa ett tydligt, inspirerande och samarbetsinriktat ledarskap baserat på hög personlig integritet, omdöme, ett etiskt förhållningssätt, civilkurage och beslutskraft
- värna om och utveckla kollegiala processer och akademisk frihet
- förankra, genomföra och följa upp fattade beslut
- arbeta för en god arbetsmiljö på hela universitetet och att lika villkor och lika behandling främjas
- värna ett brett studentinflytande på alla nivåer, föra en aktiv dialog med studenternas och doktorandernas företrädare samt ha ett engagemang för universitetets studenter och doktorander både i utbildning och studentliv
- etablera och fördjupa relationer och kontakter med för universitetet viktiga aktörer regionalt, nationellt och internationellt
- vara en i den offentliga debatten framträdande person som stöder universitetets engagemang i samtidens utmaningar och som i alla situationer där så krävs framhäver och försvarar demokratiska principer, vetenskapliga förhållningssätt och forskningens integritet
- vara väl synlig bland anställda, studenter och doktorander och som vågar ta initiativ till förnyelse och förändring när behov finns.

Den som anställs som rektor måste vara behörig enligt högskoleförordningen (HF 2 kap 11 §). Uppsala universitet är en svensk myndighet och lyder under den svenska språklagen.

Tillträde: Den 1 januari 2021

Anställningsform: Sexårig mandatperiod med möjlighet till förlängning tre plus tre år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor em. Gunnar Svedberg, ledamot av konsistoriet och ordförande i Uppsala universitets rekryteringsgrupp 070-593 36 37, mailto:gunnar.svedberg@hotmail.se eller Ann-Sofie Rosenberg, Accord Group Executive Search AB, 070-633 76 76, mailto:annsofie.rosenberg@accordgroup.se.

Nomineringsförfarande


Studenter och anställda vid Uppsala universitet kan senast den 24:e februari nominera kandidater genom att kontakta någon i rekryteringsgruppen.

Rekryteringsgruppen består av:


- Professor em. Gunnar Svedberg, ledamot av konsistoriet, 070-593 36 37
- Generaldirektör Elisabeth Dahlin, ledamot av konsistoriet, 073-654 35 73
- Professor Thomas Karlsohn, 070-698 65 63
- Professor Johan Elf, 0709-803 135
- Professor Pernilla Åsenlöf, 070-456 28 31
- Doktorand Tobias Larsson, 073-065 23 94
- Student Märta Lindquist, 073-841 46 77
- Avdelningschef Kay Svensson, 070-425 04 38

Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2020, UFV-PA 2019/4469.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitetsrektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-01-01 Visstidsanställning