arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Uppdrag som prefekt vid FEH med anställning som universitetslektor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juli

 • Sök jobbet senast

  11 september

Om jobbet

Institutionen för marknadsföring, turism- och rättsvetenskap vid FEH, Linnéuniversitetet planeras gälla from 2023 och vi söker nu en prefekt.

Arbetsbeskrivning

Prefekten är chef för institutionen för marknadsföring, turism- och rättsvetenskap samt ingår i fakultetens ledningsgrupp. Som institutionens chef har prefekten ansvar för verksamhetens utveckling och kvalitet i linje med LNUs och FEHs strategier och mål, AACSBs standards, för resurser och resultat, samt för att styrdokument och avtal efterlevs.

I prefektens ansvar ingår även att skapa ett gott och stimulerande arbetsklimat. Prefekten har personalansvar för institutionens medarbetare samt arbetsmiljöansvar som omfattar både medarbetare och studenter.

I övrigt ska prefekten verka för hög grad av delaktighet, väl utvecklad intern kommunikation samt att tillgängliga resurser används förnuftigt och hållbart.

Uppdraget som prefekt motsvarar normalt 80 % av en heltidsanställning.

I anställningen som universitetslektor ingår forskning, undervisning och administration inom anställningens ämnesområde. Under uppdragsperioden som prefekt fördelas detta arbete inom resterande tid av anställningen enligt överenskommelse med dekan.

Ämnesområde för befattningen: Företagsekonomi eller annat relevant ämnesområde
Placeringsort tillsvidare: Placeringsort är Kalmar eller Växjö, resor mellan orterna förutsätts.
Anställningens omfattning: 100 %
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. I normalfallet tillämpas provanställning.

Kvalifikationer

Prefekten ska vara behörig för anställning som universitetslektor.

Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller annat relevant ämne för anställningen, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (HF 4 kap 4 §)

Dokumenterad ledarskapsförmåga och/eller erfarenhet av ledning i olika roller inom akademin är särskilt meriterande. Oavsett tidigare erfarenhet krävs att prefekten fortlöpande reflekterar över, och utvecklar, sin ledarskapsförmåga.

Intresse för arbetsmiljöfrågor är en förutsättning.

Meriterande är även erfarenhet av undervisning och forskning inom institutionens ämnen eller andra områden relevanta för institutionens verksamhet.

En prefekt ska besitta kommunikativ skicklighet samt ha förmåga att samverka och skapa goda relationer såväl internt som externt. En prefekt bör ha ett etablerat nätverk inom den akademiska världen och gärna också inom andra samhällssektorer.

Delar av den dagliga kommunikationen sker på engelska vilket kräver god förmåga att uttrycka sig på engelska. Den största delen av all skriftlig kommunikation sker dock på svenska, vilket kräver mycket god förståelse för det svenska språket i tal och skrift.

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Villkor för uppdrag som prefekt

Som direkt stöd i prefektens arbete finns en gemensam resursplanerare (stöd vid tjänsteplanering) samt möjlighet att utse en biträdande prefekt. Arbets­fördelningen mellan prefekt och biträdande prefekt kan variera utifrån behov, kompetens och intresse. Notera, vid institutionen finns redan en biträdande prefekt i rättsvetenskap.

Med uppdraget följer ett tillägg om 9 000 kr per månad. Uppdraget gäller tills vidare, dock längst till och med 2025-12-31.

Kontaktpersoner

Dekan Susanne Ackum, 0480446390
HR-partner Jessica Drott, 0470708950                          

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-288000.
Välkommen med din ansökan senast den 11 september. DNR:2022/659-2.2.1

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat