arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Upp till fyra anställningar som biträdande universitetslektor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 december

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Välkommen att söka om du vill bli en av våra nya biträdande universitetslektorer! I en fakultetsgemensam satsning vill vi ge juniora forskare möjlighet att under sex år utveckla en långsiktig forskningsverksamhet samt meritera sig för befordran till universitetslektor.

Välkommen med din ansökan!

Om anställningarna

För att föryngra och förnya fakultetens lärarkår utlyser vi nu upp till fyra anställningar som biträdande universitetslektor. Anställningen är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet att kunna utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. För att stödja uppbyggnaden av en forskargrupp kommer resurser motsvarande minst en doktorand- och en tvåårig postdoktorstjänst att knytas till anställningen.

Utlysningen vänder sig till alla ämnesområden som finns vid den naturvetenskapliga fakulteten. För att kunna bygga upp ett starkt forskningsprogram är det viktigt att sökandes forskning kan kopplas till miljöer och ämnesområden som finns eller är under uppbyggnad vid fakulteten. Fakultetens campusområde är granne med de stora infrastrukturanläggningarna http://www.maxiv.lu.seoch https://europeanspallationsource.se/ (ESS), vilket ger unika möjligheter att bedriva forskning baserad på användningen av synkrotronljus eller neutronkällor. En av de utlysta tjänsterna kommer därför att vikas för sökande som vill bygga upp en forskningsverksamhet som använder tekniker eller metoder som är eller kommer att bli tillgängliga vid MAX IV eller ESS.

Anställningsform: tidsbegränsad anställning, 6 år, med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsbeskrivning

De personer vi söker ska bedriva forskning och bidra till etableringen av starka forskningsmiljöer inom sina forskningsområden. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk meritering som omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av doktorander och postdoktorer. Innehavarna förväntas aktivt söka externa medel för sina forskningsverksamheter.

I anställningen ingår undervisning motsvarande 10-30 % av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning, kan komma att förändras över anställningsperioden.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens ska vara avlagd inom ett för fakulteten relevant ämnesområde.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Mycket goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Ansökans utformning och innehåll

Ansökan ska skrivas på engelska. https://www.science.lu.se/application-position-associate-senior-lecturer Ansökningshandlingarna ska sammanställas i en pdf-fil och laddas upp i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkomna senast den 15 februari 2022.

Intervjudagarna för anställningen planeras till den 7–9 juni 2022.

https://www.science.lu.se/research-areas-faculty-science

https://www.lu.se/vacancies

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast möjligt efter överenskommelse. Visstidsanställning