arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Upp till fem befattningar som biträdande universitetslektor

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 december

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Välkommen att söka om du vill bli en av våra nya biträdande universitetslektorer! I en fakultetsgemensam satsning vill vi ge juniora forskare möjlighet att under sex år utveckla en långsiktig forskningsverksamhet samt meritera sig för befordran till universitetslektor.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsbeskrivning

Den person vi söker ska bedriva forskning samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom sitt forskningsområde. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk meritering som omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av doktorander och postdoktorer. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet.

Anställningen är tidsbegränsad till sex år och utgörs av 75 % egen forskning och 25 % pedagogisk eller annan meritering. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen

Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens ska vara avlagd inom ett för fakulteten relevant ämnesområde.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Utförlig beskrivning av bedömningsgrunder finns i den fullständiga annonsen på umu.se.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Viktig information

För att främst komma ifråga för denna anställning ska du ha avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigast 2017-02-15. Vi utgår från det datum då du har uppfyllt alla krav för examen, exempelvis obligatoriska kurser, disputation och godkänd doktorsavhandling. För dig med svensk doktorsexamen gäller det examensdatum (datum för avslutade studier) som finns registrerat i Ladok. Om du vill åberopa avräkningsbar tid ska skäl, datum och omfattning tydligt specificeras i ansökan. Sökande med äldre examen kommer endast att beaktas om det inte finns tillräckligt många behöriga sökande inom femårsperioden.

Vi förväntar oss många sökande. Det är därför av största vikt att ansökan följer anvisningar och är komplett. Ansökan ska vara inskickad senast 23.59 svensk tid (CET) den 15 februari, 2022, för att beaktas.

Ansökan

Vänligen följ instruktionerna noggrant. Ansökningshandlingar ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

- Personligt brev. Ange här vid vilken institution som du helst ser att anställningen förläggs vid och motivera ditt val.
- https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx
- Kopior av relevanta examensbevis
- Kopior av särskilt åberopade vetenskapliga arbeten
- Kopior av särskilt åberopade pedagogiska arbeten

https://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/om-fakulteten/

https://www.umu.se/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/forskning/institutionernas-och-enheternas-forskning/

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-02-15. 

Prövning för befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen.

Fastställda kriterier för befordran finns i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/utlysningar/fem-bitradande-lektorer/2022-anstallningsprofil-upp-till-5-bul-an-2.2.1-1879-21-rev.pdf

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning