arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/universitetsadjunkt i svenska språket

 • Ort

  Örebro

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i svenska språket för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområde för anställningen är svenska språket.

Bakgrund

Svenska språket vid Örebro universitet är ett brett ämne som tematiserar många olika aspekter av det svenska språksamhället. Ämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med de närliggande ämnena engelska, retorik, litteraturvetenskap och historia. Tillsammans utgör vi Enheten för humaniora. Ämnet är en del av forskningsmiljön Språk och retorik i samhället och flera ämnesdidaktiska miljöer och profiler vid universitetet. Ämnets undervisningsuppdrag ligger huvudsakligen inom lärarutbildningen och det nyinrättade programmet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Vi söker nu en visstidsanställd lektor eller adjunkt i svenska språket som vill vara del av en livaktig ämnesmiljö och ett väl sammansvetsat lärarlag. Det finns också goda möjligheter att delta i utvecklingsprojekt av olika slag.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

I arbetsuppgifterna som universitetsadjunkt ingår undervisning företrädesvis på grundnivå, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling med möjlighet att delta i institutionens forskningsaktiviteter och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering.

Anställningen omfattar framförallt kurser inom lärarutbildningen, och då särskilt grundlärarprogrammen.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

För adjunkt krävs lärarexamen, antingen en grundlärarexamen, eller en ämneslärarexamen i svenska.

 

 

För fullständig annons besök vår hemsida oru.se/ledigajobb