arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/universitetsadjunkt i idrottsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i idrottsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap med inriktning idrottsdidaktik, med fokus lärande av rörelseaktiviteter och friluftsliv.

Bakgrund

Vid enheten för idrott bedrivs utbildning och forskning inom det idrottsvetenskapliga området där idrottsliga praktiker belyses utifrån olika kunskapsområden som idrottsfysiologi, idrottsdidaktik och idrottspsykologi. Den aktuella anställningen har en inriktning mot lärande av rörelseaktiviteter och friluftsliv där framför allt didaktiska frågor kring lärande och undervisning i idrott och hälsa i skolan är i fokus. Undervisningen sker främst på grundnivå inom Ämneslärarprogrammet och samt till viss del i Förskollärarprogrammet men även undervisning i andra kurser och program kan förekomma.  

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. I arbetsuppgifterna ingår undervisning företrädesvis på grundnivå, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling samt en förväntan att delta i institutionens forskningsaktiviteter och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom idrottsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen. För tidsbegränsade läraranställningar, om minst två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar.

Bedömningsgrunder

För att se hela annonsen, besök vår hemsida.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Programansvarig Karin Andersson, 019-30 303923, e-post: karin.anderssonru.se@oru.se eller Ämnesansvarig Mikael Quennerstedt, 019-30 35 98, e-post: mikael.quennerstedt@oru.se eller Enhetschef Elodie Ponsot, 019-301094, e-post: elodie.ponsot@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter (gäller för universitetslektor)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för universitetslektor)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-10-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat