arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/universitetsadjunkt i civilrätt

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i civilrätt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt

Bakgrund

Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 500 anställda och 17 000 studenter.

Vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt det rättsvetenskapliga programmet med internationell inriktning om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program, t ex PA-programmet, socionomprogrammet, psykologprogrammet, ekonom- och civilekonom programmen samt fristående kurser. Forskningen bedrivs bl.a. i skatterätt, civilrätt, arbetsrätt, straffrätt, processrätt, konstitutionell rätt, förvaltningsrätt, finansrätt, folkrätt, rättshistoria och rättsteori. Inom dessa områden finns såväl seniora som juniora forskare och doktorander.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.

Undervisningen består främst av undervisning i civilrätt. Som lärare i rättsvetenskap med denna inriktning förväntar vi oss att du har mycket god kompetens i allmän förmögenhetsrätt, fastighetsrätt och insolvensrätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt och sakrätt. Undervisning i grundläggande familjerätt kan förekomma.

Undervisningen kommer att bedrivas på grundnivå och avancerad nivå samt ges på både svenska och engelska. Du förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå.

Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. I anställningen ingår även administrativt arbete. För den som är disputerad och därmed behörig att anställas som lektor förväntas att den sökande har intresse för vetenskapligt arbete och forskningsintresse.

 

Information

Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Eleonor Kristoffersson tel nr: 019-303079, eleonor.kristoffersson@oru.se, eller enhetschef Rigmor Argren tel nr: 019-303456, rigmor.argren@oru.se.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb