arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/övertandläkare i parodontologi, minst 1

 • Yrkesroll

  Tandläkare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 2
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. Parodontologi ingår i sektion 2, tillsammans med ämnesområdena käkkirurgi och oral medicin, materialvetenskap och teknologi, oral protetik, tandteknikerprogrammet och Futurum innovation. Organisationen ger stora möjligheter till samarbete och utbyte inom verksamhetens och sektionens olika uppdrag liksom inom olika ämnesområden, undervisning och forskning.

Ämnesområdet parodontologi

Vi bedriver utbildning på grund-, forskar-, internationell master- och specialistutbildningsnivå.  Vi forskar och undervisar om prevention-, behandling-, och rekonstruktion/regeneration till följd av sjukdomar i vävnader kring tänder och implantat, samt om sambandet mellan dessa sjukdomar och allmän hälsa. Forskningen präglas av hög grad av nationellt och internationellt samarbete. Vi behandlar remitterade patienter med målet att återskapa hälsa, funktion och en god livskvalitet.

Innehåll och arbetsuppgifter
Tjänsten rymmer en variation av arbetsuppgifter enligt nedan med möjlighet att anpassa efter sökandes profil och verksamhetens uppdrag.
 • undervisning med utmaningsbaserad inriktning
 • egen forskning och handledning av forskarstuderande
 • delta i vidareutbildning, ex extern kursgivning samt utbildning av ST-tandläkare och internationella masterstuderande
 • utvecklings- och kvalitetsarbete
 • egen klinisk verksamhet (patientbehandling)
 • klinisk handledning av studenter inom grund- och specialistutbildning
 • ledningsansvar kan ingå

Behörighet

Inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

Upplysningar

Sektionschef Christel Larsson, tel 040-665 85 47, christel.larsson@mau.se
Ämnesföreträdare Andreas Stavropoulos, tel 040-665 80 66, andreas.stavropoulos@mau.se

Ansökan
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-04-30.

Ansökan skall innehålla:

 • Undertecknad meritförteckning
 • Vidimerade betygskopior
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

Övrigt

Anställningsform är tillsvidareanställning. Omfattningen är heltid men kan diskuteras för annan överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.  


 Se annons i sin helhet på vår hemsida

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Tandläkare

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat