arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i socialt arbete

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 januari

 • Sök jobbet senast

  13 mars

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap


Institutionen för psykologi och socialt arbete bedriver sin verksamhet vid Campus Östersund. Vi forskar och utbildar inom socialt arbete och psykologins grundläggande områden.

I ämnet socialt arbete bedrivs grund- och vidareutbildning av socionomer samt forskning och forskarutbildning i socialt arbete.

Ämnet socialt arbete vid Mittuniversitetet är en del av ett globaliserat forsknings- och utbildningsfält av kunskapsproduktion och kunskapsspridning för att främja social rättvisa och mänskliga rättigheter. Utbildningen har en antirasistisk profil som verkar för social förändring och social sammanhållning.

Arbetsuppgifter

Till arbetsuppgifterna hör undervisning i socialt arbete samt handledning av studenter på såväl grundläggande som avancerad nivå. Vidare förväntas innehavaren av denna anställning genom sin verksamhet bidra till ämnets utveckling. Visst utrymme för forskning finns i tjänsten. I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor i socialt arbete är den som har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt har visat pedagogisk skicklighet (HF 4 kap. 4§, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/mittuniversitetets-anstallningsordning.pdf). Den som anställs som universitetslektor ska även vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf?_t_id=vms2JM3uh_aFaEXziYWwaQ==&_t_uuid=tPvov_JoTuyEk9Jg6FBfag&_t_q=humanvetenskapliga&_t_tags=language:sv,siteid:910cf03d-4bb2-4efc-8898-703dc6d23a0c,andquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_FileSystem_Models_Media_GenericMedia/_c91f5692-1217-4e22-9240-9b932facaf09&_t_hit.pos=1&_t_id=vms2JM3uh_aFaEXziYWwaQ==&_t_uuid=XTtqurPgRrmPGDNsTJqKaw&_t_q=humanvetenskapliga&_t_tags=language:sv,siteid:910cf03d-4bb2-4efc-8898-703dc6d23a0c,andquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_FileSystem_Models_Media_GenericMedia/_c91f5692-1217-4e22-9240-9b932facaf09&_t_hit.pos=1">https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf?_t_id=vms2JM3uh_aFaEXziYWwaQ==&_t_uuid=tPvov_JoTuyEk9Jg6FBfag&_t_q=humanvetenskapliga&_t_tags=language:sv,siteid:910cf03d-4bb2-4efc-8898-703dc6d23a0c,andquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_FileSystem_Models_Media_GenericMedia/_c91f5692-1217-4e22-9240-9b932facaf09&_t_hit.pos=1&_t_id=vms2JM3uh_aFaEXziYWwaQ==&_t_uuid=XTtqurPgRrmPGDNsTJqKaw&_t_q=humanvetenskapliga&_t_tags=language:sv,siteid:910cf03d-4bb2-4efc-8898-703dc6d23a0c,andquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_FileSystem_Models_Media_GenericMedia/_c91f5692-1217-4e22-9240-9b932facaf09&_t_hit.pos=1.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning kommer även personliga kompetenser att beaktas.

Meriterande är om den sökande har erfarenhet av egen forskning och undervisning relevant för utbildningens profilering.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning och tillträde: Tillsvidare och heltid. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt Francisco Esteves, tfn 010-142 83 25, mailto:francisco.esteves@miun.se och studierektor Anneli Mårtenson, tfn 010-142 82 42, mailto:anneli.martenson@miun.se. Se även institutionens hemsida https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Organisation/institutioner/pso/

Ansökan: Till ansökan ska bifogas meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Se övrigt instruktioner till sökande i https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf?_t_id=vms2JM3uh_aFaEXziYWwaQ==&_t_uuid=tPvov_JoTuyEk9Jg6FBfag&_t_q=humanvetenskapliga&_t_tags=language:sv,siteid:910cf03d-4bb2-4efc-8898-703dc6d23a0c,andquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_FileSystem_Models_Media_GenericMedia/_c91f5692-1217-4e22-9240-9b932facaf09&_t_hit.pos=1&_t_id=vms2JM3uh_aFaEXziYWwaQ==&_t_uuid=XTtqurPgRrmPGDNsTJqKaw&_t_q=humanvetenskapliga&_t_tags=language:sv,siteid:910cf03d-4bb2-4efc-8898-703dc6d23a0c,andquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_FileSystem_Models_Media_GenericMedia/_c91f5692-1217-4e22-9240-9b932facaf09&_t_hit.pos=1">https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/handlaggningsordningar/humanvetenskapliga-fakultetens-regler_190619.pdf?_t_id=vms2JM3uh_aFaEXziYWwaQ==&_t_uuid=tPvov_JoTuyEk9Jg6FBfag&_t_q=humanvetenskapliga&_t_tags=language:sv,siteid:910cf03d-4bb2-4efc-8898-703dc6d23a0c,andquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_FileSystem_Models_Media_GenericMedia/_c91f5692-1217-4e22-9240-9b932facaf09&_t_hit.pos=1&_t_id=vms2JM3uh_aFaEXziYWwaQ==&_t_uuid=XTtqurPgRrmPGDNsTJqKaw&_t_q=humanvetenskapliga&_t_tags=language:sv,siteid:910cf03d-4bb2-4efc-8898-703dc6d23a0c,andquerymatch&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_KitModules_FileSystem_Models_Media_GenericMedia/_c91f5692-1217-4e22-9240-9b932facaf09&_t_hit.pos=1.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2020-03-13.

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Tillsvidareanställning