arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i psykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning med eventuell provanställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-12-15
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Arbetsuppgifter

Avdelningen för psykologi inom akademin för hälsa, vård och välfärd består av cirka 20 personer. Medarbetarna samarbetar nära med varandra och andra lärare och forskare på akademin, men även i vissa fall med lärare och forskare från andra akademier på högskolan. I flera fall har avdelningens personal utbildnings- och forskningsuppdrag som innebär nära samarbete med företrädare för olika offentliga verksamheter. Nu söker vi två universitetslektorer för att ytterligare förstärka utbildnings- och forskningsverksamheten inom avdelningen.  

Arbetsuppgifterna består av undervisning på grund- och avancerad nivå. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration såväl som handledning av fördjupningsarbeten och uppsatser.

Förutom sedvanlig kompetensutvecklingstid finns det goda möjligheter att inom akademin ansöka om forskningstid.  Externa anslagsansökningar uppmuntras och det är inte ovanligt att avdelningens eller akademins medarbetare tilldelas anslag.  

Som universitetslektor förväntas du medverka i kontinuerligt kvalitetsarbete gällande utbildning och utveckling av forskning inom hälsa och välfärd. Forskningen inom hälsa och välfärd vid akademin för hälsa, vård och välfärd kan sammanfattas i tre tematiska fokusområden som involverar forskare från olika forskargrupper inom hälsa och välfärd, andra akademier på MDH och externa samverkanspartner. Det tre fokusområdena är Hållbart arbetsliv, livsstil och hälsa, Hälsa och välfärd för människor i utsatta och sårbara livssituationer, samt Hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv.

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

Den sökande skall vara disputerad i psykologi eller disputerad på en avhandling byggd på psykologisk teori och metod.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För närvarande finns våra främsta behov gällande undervisning inom områdena psykologiska aspekter på hälsa, gängse kvantitativa metoder i psykologisk forskning, samt handledning av uppsatser. I uppsatserna hos oss används inte sällan kvalitativ metod. Således är erfarenheter inom hälsopsykologi eller beteendemedicin särskilt intressanta för oss, liksom erfarenheter av kvantitativ metodundervisning och handledning av kvalitativ metod i uppsatsarbeten. Även erfarenheter inom arbetslivspsykologi, särskilt hälsa i arbetslivet, är intressanta för oss. 

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

För den undervisning och forskning som bedrivs vid avdelningen är det mycket meriterande med styrkt förmåga till samverkan inom undervisning och forskning samt med företrädare för externa verksamheter. I och med samverkans centrala roll i högskolans verksamhet är god förmåga till muntlig kommunikation och flexibilitet viktiga egenskaper. Det är också mycket meriterande att ha visad öppenhet för att bidra inom olika undervisningsämnen inom psykologi och arbetslivsvetenskap.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/2293
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat