arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i pedagogiskt arbete

 • Ort

  Falun

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  6 januari

Om jobbet

Söker du en stimulerande miljö som framgångsrikt integrerar utbildning, forskning och samverkan inom pedagogiskt arbete? Hos oss erbjuds du dessutom goda möjligheter både att bidra till verksamhetens vidareutveckling och din egen kompetensutveckling.

Kunskapsområdet allmänt


Högskolan Dalarna bedriver en omfattande utbildning, forskning och samverkan inom det pedagogiska området. Utbildningsutbudet är brett och spänner från förskola till gymnasieskola, med både förskollärarprogram, grundlärarprogram, ämneslärarprogram, yrkeslärarprogram, samt ett magisterprogram och en forskarutbildning i pedagogiskt arbete.

Forskningsprofilen Utbildning och lärande har de senaste åren varit under stark utveckling med ett sjuttiotal forskare och ett tjugotal doktorander knutna till vår forskarutbildning i pedagogiskt arbete. Utbildning och lärande utgör en samlingspunkt för den praktiknära utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs i anslutning till Högskolans lärarutbildningar. I pedagogiskt arbete bedrivs forskning som rör alla typer av skolformer och utbildningsnivåer, inom såväl allmändidaktiska som ämnesdidaktiska områden.

Utbildning och forskning bedrivs i nära samarbete med regionens aktörer. Genom Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) bedriver Högskolan handlingskraftig samverkan, med framgångsrika satsningar som exempelvis arbetsintegrerad lärarutbildning.

Din arbetsdag som universitetslektor


Du kommer att arbeta med undervisning och handledning i kurser på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Högskolan Dalarna ligger långt fram i utvecklingen när det gäller digitalt stöd och pedagogik kopplat till nätbaserat lärande och undervisning bedrivs både på campus och via nätet. En viktig del i rollen är också att arbeta med kontinuerlig utveckling av kurser och utbildning i egenskap av examinator eller kursansvarig. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva forskning i linje med Högskolans forskningsprofil Utbildning och lärande samt bidra till forskningsmiljön.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter, placeringsort för denna anställning är Falun.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordningen är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs doktorsexamen i pedagogiskt arbete, pedagogik, utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för utlysningen.

Vid värderingen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet samt visad pedagogisk skicklighet och erfarenhet av de olika arbetsmomenten inom högre utbildning (såsom planering, genomförande, examination, utvärdering och utveckling). Då vi fäster stor vikt även vid formell pedagogisk meritering förväntas sökande som saknar behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början. 

Vid värderingen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt läggas både vid forskningens kvalitet och omfattning, detta genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten samt forskningsproduktionens relevans i förhållande till ämnesmiljön inom pedagogiskt arbete och forskningsprofilen Utbildning och lärande.

Lärarexamen och undervisningserfarenhet från förskola, grundskola eller gymnasieskola är meriterande. Vidare är erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildning, och erfarenhet av undervisning på forskarutbildningsnivå samt handledning av doktorander meriterande. 

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen. Även förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

 

Låter det spännande?

För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/