arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i pedagogik

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik/ämnesdidaktik i SO-ämnen

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag som är kopplade till det allmändidaktiska området.

I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination inom det allmändidaktiska fältet. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter inom det allmändidaktiska fältet, samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighet


Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § Högskoleförordningen (HF) och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogik, pedagogiskt arbete eller motsvarande.

Bedömningsgrunderna och avvägningen mellan bedömningsgrunderna

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom forskningsområdet pedagogik och pedagogiskt arbete med inriktning mot det allmändidaktiska området.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är:

- bredd och djup i forskningen - kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella forskningssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med det omgivande samhället

Den pedagogiska skickligheten ska ha vistats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömning av pedagogisk skicklighet är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkande i utvecklande av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen
 
Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Särskilt meriterande är:


- erfarenhet av kursutveckling, kursansvar samt administrativ skicklighet inom det aktuella utbildningsområdet 
- forskningsmeriter inom området från de senaste fem åren samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det aktuella området

Meriterande är:


- högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande samt visad pedagogisk skicklighet och god undervisningsförmåga inom högskolan
- att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. 

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan


Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.
Mer om behörighet och bedömningsgrunder hittar du i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Pedagogiska institutionen eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning bland de anställda. Därför välkomnar vi personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Mer om oss http://www.pedag.umu.se/

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner

Simon Wolming, simon.wolming@umu.se

090-786 53 02