arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  1 augusti

Om jobbet

Vill du vara med och bidra till viktig forskning och utbildning inom områden som kunskapsimplementering och patientsäkerhet, folkhälsa och idrott samt äldres, barns och ungdomars hälsa och välfärd? Då kan den här tjänsten vara något för dig. Vi söker en eller flera lektorer, där vi ger möjlighet till 20% internfinansierad forskning och kompetensutveckling  i tjänsten under de första två åren, som led i en strategisk satsning.

Din arbetsdag som universitetslektor

Du kommer att arbeta med undervisning och handledning i kurser på grund-, och avancerad nivå. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska. Undervisningen bedrivs både på campus och med hjälp av nätbaserat lärande. Verksamheten du kommer att befinna dig i är dynamisk och i ständig utveckling. Du förväntas bidra med din kunskap i utveckling av kurser och program. Du kommer också i ditt arbete bedriva forskning i linje med Högskolans forskning inom Hälsa och välfärd. Tiden för forskning är prestationsbaserad, vilket betyder att du har stor möjlighet att påverka omfattningen beroende på vilken aktivitet du har i din forskning.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100 %, med tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort för anställningen är Falun men delar av arbetet kan utföras nätbaserat.

Kunskapsområdet allmänt

Ämnet omvårdnad vid Högskolan Dalarna befinner sig i ett skede med satsning på såväl utbildning som forskning med tvärvetenskaplig ansats inom Hälsa och välfärd. Forskarutbildning bedrivs i vårdvetenskap med inriktning mot evidensbaserad praktik och forskningen fokuserar på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, folkhälsa och idrott samt äldres, barns och ungdomars hälsa och välfärd. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom ramen för fyra forskningscentra inom forskningsmiljön i nära samverkan med det omgivande samhällets hälso- och välfärdsaktörer, nationella och internationella partners: KIPS (Knowledge implementation and patient safety), ReCALL (Research center for ageing and later life), RICH (Reproductive, infant and child health) och RePS (Research center for public health and sports). Kurser ges inom sjuksköterskeprogram och specialistsjuksköterskeprogram samt som fristående kurser på grund-, avancerad och forskarnivå. Former för samverkan med region och kommuner är etablerade och gemensamma projekt avseende framför allt verksamhetsförlagd utbildning, kompetensutveckling och forskning inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg bedrivs.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

Vi söker dig som är disputerad sjuksköterska inom omvårdnad/vårdvetenskap eller liknande ämnesområde. Det är meriterande om du är specialist inom primärvård eller äldrevård.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
 • Erfarenhet av undervisning på olika nivåer
 • Erfarenheter av handledning av uppsatser eller examensarbeten
 • Visad pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt
 • Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm.
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Bredd och djup i forskningen
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
 • Självständighet och förnyelseförmåga som forskare
 • Forskningens omfattning visad genom nationellt och/eller internationellt publicerade arbeten.
 • Sökande och/eller medsökande i nationella och/eller internationella utlysningar av forskningsanslag
Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl i svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat