arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i omvårdnad (kliniska)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Är du intresserad av en anställning där såväl forskningstid som klinisk placering ingår? Du har nu möjlighet att få det bästa av två världar i en kombination av placering vid universitetet samt i Region Värmland.

Region Värmland 
Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård,regional utveckling och kollektivtrafik.

Institutionen för hälsovetenskaper

Vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap finns institutionen för hälsovetenskaper. Inom ämnet omvårdnad bedrivs sjuksköterskeutbildning, specialistsjuksköterskeutbildningar (ambulanssjukvård, intensivvård, operationssjukvård och distriktssköterska), fristående kurser, uppdragsutbildningar och forskarutbildning. 

Ämnets forskning är samlat inom forskningsprogrammet Främja hälsa och vårdkvalitet. Forskningsprogrammet omfattar tre forskningsområden som delvis integrerar med varandra:Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskarutbildningen i ämnet är knuten till universitetets forskarskola inom hälsoområdet, Forskarskolan Hälsa. Du kan läsa mer på https://www.kau.se/omvardnad/forskning/framja-halsa-och-vardkvalitet

Beskrivning

Anställningarna är en del av ett nära samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Som anställd har du hela din anställning vid Karlstads universitet men har under de första fyra åren en placering på deltid i Region Värmland, därefter är placeringen enbart på Karlstads universitet. Syftet med samarbetet är att utveckla och fördjupa klinisk forskning  inom omvårdnad, stärka pedagogisk kvalitet för verksamhetsförlagd utbildning och vara kliniskt verksam inom Region Värmland. Anställningen är  under de fyra första åren tidsplanerad med 40 % klinisk forskning i samverkan mellan universitetet och Region Värmland, 30 % kliniskt arbete inom lämplig verksamhet inom Region Värmland samt 30 % inom utbildning vid universitetet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innebär att integrera klinisk forskning, bedriva klinisk verksamhet, verksamhetsförlagd utbildning och tillika vara delaktig i utbildning. Uppdraget inom klinisk forskning omfattar att bilda nätverk och skapa seminarier mellan akademi och klinisk verksamhet, söka externa forskningsmedel, vara ett stöd för skrivande av FoU planer, fördjupa och bredda vetenskaplig kompetens bland medarbetare samt verka för klinisk forskning och utveckling av vården.

Inom utbildning förväntas du utveckla och ansvara för pedagogisk kvalitet (inom VFU tillsammans med Regionen), undervisa och handleda medarbetare och studenter,  bedriva interprofessionellt samarbete med olika utbildningar för utveckling av gemensamma studentaktiviteter samt föreläsa, ha examinatorsuppdrag samt handledning av examensarbeten. Även andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på institution kan bli aktuellt.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är du närvarande och deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen.

I det kliniska uppdraget har du patientkontakter utifrån verksamhetens behov och specifik kompetens samt ingår i ledningsgrupp och deltar i diskussioner om forskning, utbildning och utveckling på en övergripande nivå.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor i omvårdnad är den som visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen i omvårdnad/vårdvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Då klinisk placering ingår krävs dessutom att du är legitimerad sjuksköterska eller specialistsjuksköterska med god klinisk erfarenhet. Därtill krävs goda kunskaper i det svenska språket för att sakligt kunna kommunicera med patienter och bedriva säker vård.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen såväl som väl genomförd högskolepedagogisk utbildning.

Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning https://www.kau.se/files/2021-06/Anstallningsordning201126.pdf

Bedömningsgrunder

I prövningen och bedömningen kommer lika vikt läggas vid vetenskaplig, pedagogisk och klinisk skicklighet och förmåga. Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån förmågan att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt förmåga att handleda och examinera. Den vetenskapliga skickligheten bedöms  utifrån vetenskaplig kvalitet och forskningens omfattning avseende djup och bredd. Den kliniska skickligheten bedöms utifrån förmågan att se en fördjupad helhet för patienten och vårdförloppet samt att kunna hantera och analysera komplexa vårdsituationer och kunna driva process- och omvårdnadsutveckling. Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor, studenter och patienter.  Vikt läggs vid förmågan att i konkurrens erhålla medel för forskning och det är meriterande att ha erfarenhet av projektledning eller att ha varit forskningsledare. Vi värdesätter slutligen god administrativ kompetens, god förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete liksom uppvisad god förmåga att samverka med kollegor och det omgivande samhället.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. De första fyra  åren ingår placering i Region Värmland på 50%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Övrigt

Efter fyra år som universitetslektor i omvårdnad med klinisk placering i Region Värmland till viss del, övergår placeringen helt till Karlstads universitet

Ansvarig chef, prefekt, vid Karlstads universitet genomför regelbundna medarbetarsamtal och har det övergripande personalansvaret. Årlig uppföljning kring uppdragets progression kommer att genomföras gemensamt av forsknings- och utbildningschef, samt aktuell verksamhetschef vid Region Värmland tillsammans med prefekt vid Karlstads universitet.

 

Ansökan

Annonsen i sin helhet hittar du på vår hemsida.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning