arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorer i informationssystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Vi har även ett mycket väl fungerande samarbete med regioner, skolhuvudmän och andra organisationer såväl inom vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som medförs. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.

Vid Avdelningen för digitala tjänster och system vid Luleå tekniska universitet har vi ett behov av att anställa lektorer inom informationssystem. Avdelningen inkluderar ämnet informationssystem och centrumbildningen Center för distansöverbryggande teknik samt Center för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer och består av ca 35 anställda forskare, lärare och projektledare. Forskningen inom avdelningen fokuserar på en övergripande nivå på hållbar digital transformation från samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Detta gör vi genom att bedriva undervisning och forskning inom områdena ansvarstagande digital innovation, data-drivet beslutsfattande och informationssäkerhet. Lektorerna kommer att tillhöra ämnesgruppen informationssystem och kommer att arbeta med undervisning och forskningsprojekt inom avdelningen med fokus på effekter och design av den digitala transformationen.

Ämnesbeskrivning

Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Ämnet inkluderar studier, och utveckling, av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Vid Luleå tekniska universitet fokuserar forskningen på att utveckla kunskap om, samt påverka, den pågående digital transformationen i samhället med målet att bidra till ett hållbart samhälle. Inom ämnet bedriver vi undervisning inom fyra utbildningsprogram: systemvetenskap, digital tjänstedesign, data science och informationssäkerhet.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor i informationssystem är du tillsammans med professorer och övriga i ämnet ansvarig för utveckling av ämnet på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå. Som universitetslektor är du både involverad i våra utbildningsprogram med fokus på systemdesign, systemutveckling, affärssystem, dataanalys samt informationssäkerhet, och i vår forskning inom digitalisering.

Befattningen innebär att:


- Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser på våra utbildningsprogram
- Handledning av studenter och doktorander
- Forskningsuppgifter inom informationssystem (t ex ansöka, leda, samt samverka i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat)
- Samverka med omgivande samhälle

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som universitetslektor har den som:

- har avlagt doktorsexamen inom informationssystem eller annat relaterat område, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan   yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningen
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (rangordnas lika)):

- Vetenskaplig skicklighet inom ämnet informationssystem
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (rangordnas lika)

- Systemutveckling (t ex Java, datamodellering, SOA, SQL)
- Systemdesign (t ex interaktionsdesign, UX, GUI, deltagande design processer)
- Data Science (t ex business intelligence, dataanalys, preditiv analys)

Information

Anställningen är tillsvidare och är placerad i Luleå.

För mer information, vänligen kontakta: Ämnesföreträdare och Avdelningschef Anna Ståhlbröst +46 (0) 706240186 anna.stahlbrost@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3818-2021
Sista ansökningsdag: 15 december, 2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat