arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorat i tumörvirologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 augusti

 • Sök jobbet senast

  10 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställning tillsvidare som universitetslektor i tumörvirologi med placering vid Institutionen för translationell medicin.

Ämnet tumörvirologi

Tumörvirologi är läran om kopplingen mellan virus- och tumörutveckling, vilket inkluderar cellulär och molekylär förståelse av hur virus orsakar tumör- och cancerutveckling, samt dess relation till sjukdomsmekanismer hos patienter.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser att stärka och brygga strategiskt viktig forskning inom områdena medicinsk tumörbiologi och virologi, som har en stark forskningstradition vid Institutionen för Translationell Medicin. Innehavaren kommer att ha sin verksamhet lokaliserad till Medicinska fakultetens Malmö campus, och förväntas knyta an till verksamheten vid det virologiska centrum som är under uppbyggnad vid Lunds universitet.

Innehavaren kommer att etablera en ny forskningslinje inom området tumörvirologi med en experimentell inriktning, som kan samverka med och stärka, den etablerade forskningen inom följande områden vid institutionen och fakulteten: Klinisk virologi; systemvirologi; mikrobiologi med fokus på virus-värdinteraktioner; infektionsimmunologi; och tumörbiologi.

Anställningen ska vara en viktig brygga mellan grundforskning och klinisk translationell forskning – det sistnämnda är av stor betydelse för flera områden.

Den translationella forskningen stärker kliniska områden som klinisk mikrobiologi, infektion och onkologi inom Region Skåne.

Avsikten är även att anställningen ska stärka både prekliniska och kliniska verksamheter på grundutbildningsnivå, forskarutbildningsnivå, och inom forskningen.

I arbetsuppgifterna ingår eget forsknings- och utvecklingsarbete samt undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I arbetsuppgifterna ingår också ledarskap och administration. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 § är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl (se Lunds universitets anställningsordning).

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten. Främst ska den sökande visa dokumenterad erfarenhet av tumörvirologi med experimentell inriktning och fokus på sjukdomsmekanismer. Den sökande ska visa egen aktuell forskning på hög internationell nivå med publikationer där den sökande är seniorförfattare.  Vidare ska den sökande ha djupa kunskaper inom ämnet virologi som helhet, både på cellulär och molekylär nivå. Den sökande ska också ha dokumenterad erfarenhet inom experimentella tumörvirologiska modeller, metoder och frågeställningar.

Den sökande ska ha motsvarande docentkompetens. Meriterande är postdoktorerfarenhet vid annat lärosäte än där den sökande disputerade.

Meriterande är anslag sökta och erhållna i nationell eller internationell konkurrens.

Vid bedömningen kommer den pedagogiska skickligheten inom tumörvirologi, samt virologi, att tillmätas betydelse. Betydelse ska fästas vid undervisningskompetens på grund- och avancerad nivå och förmågan att handleda doktorander.

Den sökande ska visa förmåga till ledarskap, visa förmåga att interagera med det omgivande samhället, samt ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder (daterad 2022-03-30) vid anställning som universitetslektor: Se Regelverk

Övrig information

Upplysningar lämnas av dekanus Kristina Åkesson, tel. +46 40 39 11 57, https://lu.varbi.com/center/tool/position/489911/edit/tab:2/kristina.akesson@med.lu.se">https://lu.varbi.com/center/tool/position/489911/edit/tab:2/kristina.akesson@med.lu.se; och prefekt Lars B. Dahlin, tel. + 46 33 17 24 https://lu.varbi.com/center/tool/position/489911/edit/tab:2/kristina.akesson@med.lu.se">https://lu.varbi.com/center/tool/position/489911/edit/tab:2/kristina.akesson@med.lu.se.
Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Eva Nilsson, tel. +46 46 222 17 89, https://lu.varbi.com/center/tool/position/489911/edit/tab:2/eva_a.nilsson@med.lu.se.

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2022-10-10. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/lfn under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Tillsvidareanställning