arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektorat i kostvetenskap

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 januari

 • Sök jobbet senast

  1 mars

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för kostvetenskap, som tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, bedrivs en tvärvetenskaplig forskning och utbildning och centralt är mat, måltider och hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Utbildningen på grundnivå är de två utbildningsprogrammen: kostvetarprogrammet och dietistprogrammet, samt kurser i hem- och konsumentkunskap för blivande lärare. Utbildning ges även på avancerad nivå inom ramen för masterprogrammet i Samhällsvetenskap med inriktning kostvetenskap, samt utbildning på forskarnivå. Vid institutionen, som är belägen på BMC - Biomedicinskt centrum, finns ett 25-tal personer anställda och vi söker nu en universitetslektor.

Anställningen omfattar 100 procent och är en tillsvidareanställning.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration inom ämnet kostvetenskap, främst med inriktning mot kostvetarprogrammet och i synnerhet området måltidsservice. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Vidare ingår planering och utveckling av kurser och program. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel. Den aktuella anställningen omfattar främst undervisning på grundnivå, men även undervisning på avancerad nivå och inom forskarutbildning kan bli aktuellt. Det ingår att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: 

För att se fullständiga bedömningsgrunder för tjänsten, se länk nedan.
http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=246096

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

- Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter
- Publikationsförteckning
- Redovisning av pedagogiska meriter
- Redovisning av övriga meriter
- Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
- En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
- Lista med referenspersoner

Det är angeläget att instruktionerna angående utformning av ansökan och bilagor följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till: Registrator, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/4317

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Upplysningar om anställningen lämnas av

Ylva Mattsson Sydner, 018-471 23 13, Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2019, UFV-PA 2018/4317. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.