arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/adjunkt i svenska språket

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  3 april

Om jobbet

Vi söker en universitetslektor eller universitetsadjunkt i svenska språket för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Ämnesområde

Svenska språket

Bakgrund

Svenska språkets undervisningsverksamhet är framför allt inriktad mot lärarutbildning, såväl mot ämneslärarprogrammet som mot de tidigare åren. Svenskämnet ingår i en flerdisciplinär miljö med de närliggande ämnena engelska, retorik, litteraturvetenskap och historia. Tillsammans utgör vi Enheten för humaniora. I samarbete med engelska och retorik är svenskämnet delaktigt i det nyinrättade kandidatprogrammet Språk, retorik och kommunikativt ledarskap. Forskning inom ämnet bedrivs inom enhetens två forskningsmiljöer, Språk och retorik i samhället (Soris) och Berättande, liv, mening (Blm) samt inom universitetsövergripande forskningsnätverk. Inom ämnet bedrivs också didaktisk forskning.

Den utbildning som ämnet svenska erbjuder omfattar grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. På forskarutbildningsnivå är svenska en av inriktningarna inom det övergripande forskarutbildningsämnet humanistiska studier.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.

Anställningen kan också innebära arbete med VFU-  och Övningsskoleverksamheten inom lärarutbildningen.

Information

Anställningen är 100 %, under 12 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av inriktningsansvarig professor Anders Björkvall 019-30 39 24, e-post: anders.bjorkvall@oru.se eller av enhetschef Jimmy Engren, 019-30 21 94, e-post: jimmy.engren@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat