arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/adjunkt i processrätt (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  15 oktober

Om jobbet

vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-10-15.

Juridiska institutionen är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet med ca 200 anställda och ca 6 000 studenter per läsår. Drygt 100 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett fyrtiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen, som utgör en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Ämne

Processrätt.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och administration. Undervisning och administration utgör 70 procent av årsarbetstiden för universitetslektorer och 85 procent av årsarbetstiden för adjunkter. I första hand omfattar arbetsuppgifterna undervisning och examination inom processrätt samt handledning av examensarbeten. Den sökande ska även vara beredd att undervisa i ytterligare något ämne på juristprogrammet. I anställningen ingår också forskning och utveckling.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i juridik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Behörig att anställas som adjunkt är enligt punkt 2.3.1 i "Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet" den som har avlagt examen från juristprogram eller har annan relevant högskoleutbildning samt har visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Ett krav för anställningen är mycket goda kunskaper i både svenska och engelska och den som erbjuds anställningen måste kunna undervisa obehindrat på båda språken.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga skickligheten ska ägnas lika stor omsorg.

Som merit räknas även administrativ skicklighet och erfarenhet samt annan skicklighet och erfarenhet som har betydelse för anställningen och de arbetsuppgifter som ingår i den. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete är också en merit.

Högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande.

Vid tidsbegränsade anställningar tillämpas ett förenklat prövningsförfarande utan särskilt utsedda sakkunniga.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller i ett år. Tillträde den 1 januari 2020.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreståndare Anna Kaldal, anna.kaldal@juridicum.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till administrativ chef Ida Söderberg Tah, ida.soderberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.