arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/adjunkt i Musikalisk gestaltning

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 maj

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Vi söker en eller två universitetslektorer/adjunkter i Musikalisk gestaltning med inriktning mot jazz- och popsång för tillsvidareanställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Musikalisk gestaltning.

Bakgrund

Musikhögskolan erbjuder utbildning inom musikalisk gestaltning, musikvetenskap och musikpedagogik på grund- och avancerad nivå, både i form av program och fristående kurser. Utbildning inom musikvetenskap ges även på forskarnivå och innefattar musikpedagogisk forskning. Musikhögskolan bedriver internationellt framgångsrik forskning inom forskningsmiljön Musiken och Människan. Ett konkret och strategiskt arbete för uppbyggnad av forskning inom musikalisk gestaltning pågår. Vi söker nu en engagerad universitetslektor/adjunkt som vill bidra till institutionens fortsatta utveckling.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. Undervisningen omfattar dessutom examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling.

Tjänsten omfattar undervisning i sång på Konstnärligt kandidatprogram i Musikalisk gestaltning, inriktning Jazz och Rock, och Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan. Tjänsten innefattar även undervisning i röstträning, ämnesdidaktik, ensemblespel, scenisk och musikalisk kommunikation samt musikproduktion. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men engelska kan förekomma. Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvar ingår.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor på konstnärlig grund är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Se fullständiga bedömningsgrunder på oru.se

Information

Anställningen är 30–75 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Ester Lebedinski, enhetschef, 019-30 33 30, e-post: ester.lebedinski@oru.se, Eva Georgii-Hemming, prefekt, 019-30 38 39, e-post: eva.georgii-hemming@oru.se eller Daniel Gustafsson, HR-konsult, 019-30 34 23, e-post: daniel.gustafsson@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2020-08-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat