arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor/adjunkt i kulturgeografi inriktning ”cultural geography”

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  26 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Ämnesbeskrivning


Forskning och utbildning i kulturgeografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt.

En långvarig forskningstradition vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi finns inom fältet ”cultural geography”, exempelvis forskning och utbildning inom landskapsgeografi, politisk ekologi och humanistisk geografi.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi med fokus på ”cultural geography”, exempelvis landskapsgeografi, politisk ekologi och humanistisk geografi. Anställningen består till 20 % av fakultetsfinansierad forskning/kompetensutveckling. Återstoden av tjänsten består av undervisning och administration. Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet i kulturgeografi också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser i kulturgeografi i bred bemärkelse. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa och handleda på grundläggande och avancerad nivå. I undervisningsarbetet kan det också ingå att vara kursansvarig. Exempel på kurser som kan komma i fråga: SGEA20:3 (Landskapsförändring, urbanisering och samhällets geografi), SGEL75 (Hållbara miljöer och planering), SGER12/22 (Intership in Human Geography) och HEKM20 (Transdisciplinary critical theories of science).

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom kulturgeografi och ekonomisk geografi. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Vi ser gärna att du har undervisningserfarenhet och bedrivit forskning inom landskapsgeografi eller humanistisk geografi. Därutöver krävs att du uppfyller kraven på pedagogisk skicklighet och genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav

Goda kunskaper i att läsa svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som universitetslektor/-adjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:
 • god undervisningsförmåga
 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning
 • pedagogisk skicklighet
 • gärna erfarenhet av undervisning från flervetenskapliga miljöer samt
 • förmåga att engagerat delta i att utveckla verksamheten och ha en god samarbetsförmåga.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursledning samt forskning inom ovan nämnda områden är meriterande.

Ansökan

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand. Dessa skrifter ska bifogas ansökan.

https://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss

Detta är en tidsbegränsad anställning på 12 månader.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Visstidsanställning