arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i strömningslära

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 maj

 • Sök jobbet senast

  7 juni

Om jobbet

- med inriktning avancerade experimentella metoder

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Forskningsämnet Strömningslära inom Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet är ledande i Sverige inom tillämpad strömningsmekanik och bedriver omfattande forskning och undervisning med hjälp av avancerade experimentella metoder. Det kan exempelvis gälla strålar med brännare som en applikation, lagring av vatten med applikation till dagvatten och vattenkraft, strömning i porösa material med en rad applikationer och sportaerodynamik. Ämnet har därmed byggt upp en arsenal av utrustningar i världsklass för mätning av strömningsfenomen både i laboratorium och i fält.

I gruppen av forskare vid Strömningslära på LTU finns idag cirka 16 seniorforskare och 20 doktorander som arbetar inom olika applikationsområden men ofta med liknande numeriska och experimentella verktyg. För att exemplifiera finns ett datakluster med cirka 450 beräkningskärnor och ett modernt laboratorium ”The John Field Laboratory” där det finns ett stort antal avancerade laserbaserade mätutrustningar.

Ämnesbeskrivning

Strömningslära omfattar strömning i porösa material, flerfasströmning och reologi kopplat till industriella tillverkningsmetoder, strömningsoptimering och strömningsdesign för energitekniska tillämpningar samt magnetohydrodynamik.

Arbetsuppgifter

Tjänsten omfattar området strömningsmekanik och avancerade experimentella metoder främst med applikation till dagvatten, strömning i porösa material och karakterisering av strålar. Det omfattar även analys och numeriska beräkningar inom ovanstående områden. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att forska inom ovanstående områden och agera som huvudhandledare för ett par doktorander, se till att finansiering finns för dessa, bedriva egen forskning och undervisa i kurser inom strömningslära på såväl avancerad som grundläggande nivå. Målet är vidare att utveckla kontakterna med akademi, samhälle och industri inom de beskrivna områdena samt att bidra till utvecklingen av ämnets och avdelningens mål och strategier. Forskningen ska, till att börja med bedrivas inom områdena dagvatten och strömning genom porösa material. I tjänsten ingår naturligt att vara expert inom området avancerad experimentell teknik samt att bidra till strategiarbete och arbete med infrastruktur inom området.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som
 - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
 - visat pedagogisk skicklighet
 - genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

 - Vetenskaplig skicklighet inom området
 - Pedagogisk skicklighet inom området
 - Övriga bedömningsgrunder som viktas lika
 - Dokumenterad kunskap om PIV, S-PIV, tomo-PIV
 - Dokumenterad kunskap om PLIF och LDV/LDA.
 - Erfarenhet av brytningsindexmatchning.
 - Kunskap om dagvatten.
 - Kunskap om strålar.
 - Kunskap om flöde i porösa material.
 - Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt.
 - Dokumenterad samverkan med det omgivande samhället.
 - Erhållna externa forskningsmedel huvudsökande/ starkt bidragande.
 - Förmåga att undervisa på svenska och engelska.
 - Erfarenhet av upphandling av dyra utrustningar.

information

Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef och professor tillika ämnesföreträdare Staffan Lundström, tel 0920-49 23 92, staffan.lundstrom@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529,  kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 7 juni 2021
Referensnummer: 1679-2021

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat