arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor vid tema Miljöförändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 april

 • Sök jobbet senast

  13 maj

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i tema Miljöförändring

med placering vid Institutionen för Tema

Tillsättningsprogram

Tema Miljöförändring bedriver forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram samt fristående kurser i bl a grundläggande miljökemiska principer och lärarutbildningskurser inom miljövetenskap, tematisk naturvetenskap samt geografi.

Anställningen som universitetslektor inriktas mot naturvetenskaplig undervisning och forskning inom miljövetenskap med inriktning mot miljökemi av relevans för avdelningens verksamhet. Av relevans för denna anställning är att Tema Miljöförändring driver ett laboratorium anpassat för många olika typer av miljöanalyser och relaterad utveckling av metoder och utrustning för att stödja olika forskningsområden. En ambition är att kunna utföra forskningsanalyser rörande flertalet grundämnen och en stor mängd organiska ämnen associerade med fastfas, vätskor och gaser. Inom avdelningen arbetar man med både target- och non-target-analyser. Flera kunniga och uppskattade forskningsingenjörer är associerade till laboratoriet för att bibehålla och utveckla laboratoriets kapacitet och stödja forskning och undervisning.

Anställningen inkluderar undervisning och ansvar för kurser och kursmoment vid exempelvis kandidatprogrammet i Miljövetenskap, masterprogrammet i Science for Sustainable Development samt ämnena naturgeografi och naturvetenskap inom ämneslärarprogrammet. Tema Miljöförändring strävar efter att knyta samman undervisning med forskning och innehavaren av anställningen förväntas därför söka externa medel för forskningsfinansiering och bedriva forskning parallellt med undervisning. Vidare förväntas innehavaren av anställningen initiera, driva, och brett bidra till att stärka utveckling av såväl undervisning som laborativt inriktad verksamhet och laboratorieanalytisk kapacitet vid Tema Miljöförändring.

Innehavaren av anställningen förväntas ha god samarbetsförmåga. Då arbetsuppgifterna inom ramen för denna anställning sker på svenska och engelska är ett krav att den sökande kan uppvisa dokumenterad skicklighet i att undervisa och/eller bedriva forskning på svenska och engelska.

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Filosofiska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde

Enligt överenskommelse.
 
Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om arbetsuppgifter, behörighet och bedömningsgrunder gå in på https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=15694&rmlang=SE

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

LiU tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat