arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor till avdelningen Data- och informationshantering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Vill du bidra till undervisning och forskning inom IT-säkerhet, Data Science, tillämpad AI och Software Engineering? Vi erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna!

Kunskapsområdet allmänt

Våra utbildningar inom Business Intelligence och Data Science på forskarutbildnings-, master- och magisternivå är kopplade till forskning inom mikrodataanalys. På kandidatnivån är framförallt utbildningar med inriktning på IT-säkerhet och mjukvarutestning, Systemvetenskap och Informationsdesign betydelsefulla.

Inom avdelningen bedriver vi forskning inom mikrodataanalys. Tillämpningen av mikrodataanalys syftar ytterst till att skapa informationsunderlag för beslutsfattande på olika nivåer. Forskningen är inriktad mot utveckling av metoder och verktyg för beslutsstödsystem och tvärvetenskaplig till sin karaktär. Kärnkompetensen ligger inom ämnesdisciplinerna datateknik, statistik och IT/informatik. Vi driver en forskarutbildning i Mikrodataanalys med ett 15-tal doktorander. Mikrodataanalys tillämpas ofta i samarbete med andra vetenskapsområden såsom vid Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott där forskningen rör hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. 

Såväl i forskningen som i utbildningen är Software Engineering, Dataanalys och tillämpad artificiell intelligens (AI) centrala kompetensområden. Vi söker nu en lektor för att stärka miljön och vidareutveckla verksamheten.

Din arbetsdag som universitetslektor

Du ska ha ambitioner att både utveckla dig själv och vår forsknings- och utbildningsmiljö. Du kommer att jobba med såväl undervisning som handledning på forskar-, avancerad och grundnivå inom en eller flera av utbildningarna på avdelningen. Som universitetslektor förväntas Du medverka i forskningsprojekt samt initiera, leda och genomföra sådana. Du förväntas också kunna fungera som biträdande handledare för någon av våra doktorander. Uppdrag av administrativ art kan förekomma. Vidare förväntas Du på eget initiativ ansöka om ekonomiska resurser som gagnar avdelningen. 

Vi söker Dig som självständigt har förmågan att planera, genomföra, handleda, undervisa och examinera kurser inom IT, data- och systemvetenskap, informationsdesign, mikrodataanalys. Mer precist kan det handla om kurser i IT-säkerhet/forensics, software engineering, dataanalys, projekthantering, webbutveckling, databashantering, datakommunikation, data science och tillämpad artificiell intelligens. Personen som anställs ska kunna bidra till utveckling och medverka i genomförandet av kurser inom avdelningens utbildningsprogramutbud och är villig och motiverad att vidareutbilda sig för att möta avdelningens behov kopplat till software engineering, dataanalys och artificiell intelligens etc.

Är du personen vi söker?
Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2019-11-20.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?