arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor (minst en) i tema Miljöförändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar anställning som

Universitetslektor (minst en) i Miljöförändring

med placering vid Institutionen för Tema

Tillsättningsprogram

Tema Miljöförändring bedriver forskning och undervisning om samspelet mellan miljö- och samhällsutvecklingen på ett analytiskt nydanande sätt. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med miljövetenskaplig inriktning. Inom grundutbildningen ges ett kandidat- och ett masterprogram inom miljövetenskap samt fristående kurser i geografi, grundläggande miljökemiska principer och kurser inom geografi respektive tematisk naturvetenskap inom lärarutbildningen.

Anställningen som universitetslektor inriktas mot undervisning inom geografi och/eller naturgeografi samt forskning inom geografi med inriktning mot naturgeografi och forskningsområden av relevans för avdelningens verksamhet.

Anställningen inkluderar främst kursansvar och undervisning i ämnet Geografi inom ramen för lärarutbildningen och fristående kurser i Geografi, samt i begränsad omfattning inom kandidatprogrammet i Miljövetenskap och masterprogrammet i Science for Sustainable Development. Vidare förväntas innehavaren av anställningen bidra till och stärka utveckling av såväl undervisning som forskning vid avdelningen. I arbetsuppgifterna ingår att bidra i pågående utvecklingsarbete av geografiämnet samt att parallellt med undervisning bedriva viss forskning av relevans för avdelningens verksamhet.

Innehavare av anställningen skall uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet:
 • inom geografi och/eller naturgeografi eller närliggande ämnen är ett krav.
 • i laborativa moment med fokus på geografiska data och geografiska informationssystem är särskilt meriterande.
 • i praktiska moment (fältarbete, exkursioner) inom geografiämnet är särskilt meriterande.
 • inom ämnesdidaktik av relevans för geografiämnet är meriterande.
 • i att handleda studenter i individuella arbeten (t.ex. examensarbeten) är meriterande.
 • i att organisera, koordinera och leda undervisning är meriterande.
 • i digital omställning av kursverksamhet är meriterande.
Innehavare av anställningen skall uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet:
 • inom forskning i geografi, naturgeografi och/eller motsvarande är ett krav.
 • avseende planering och ledning av forskning samt förmåga att erhålla forskningsanslag är särskilt meriterande
 • i att arbeta i tvärvetenskapliga samarbeten och i samverkan med externa aktörer är meriterande.
Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Arbetsuppgifter

en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Behörighet och bedömningsgrunder

Se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen: 
https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16626&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Enl ök.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid. Heltid.