arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor med inriktning medicinsk pedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom utmaningsbaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Sektion 4
Odontologiska fakulteten är organiserad i fyra sektioner och en tandvårdsklinik. I sektion 4 finns ämnesområdena ortodonti, oral diagnostik, pedodonti, samhällsodontologi, odontologisk röntgendiagnostik och oral hälsa. Här bedrivs också fakultetsgemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete. Utmaningsbaserat lärande genomsyrar all undervisning vid odontologiska fakulteten och för närvarande pågår bland annat ett arbete med implementering av case-metodik.

Innehåll och arbetsuppgifter

 • Medverka i det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet genom att vara stöd för lärare i utvecklingen av arbetssätt, lärandeaktiviteter, bedömnings- och utvärderingsmetoder.
 • Ansvara för fortbildning av lärare inom aktivt lärande, case-metodik, flipped class room
 • Pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete vid odontologiska fakulteten

Behörighet

Inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt

 • Doktorsexamen
 • Högskolepedagogisk utbildning
 • Kompetens inom medicinsk pedagogik
 • God kommunikations- och samarbetsförmåga
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Särskilt meriterande för denna anställning

 • Docentkompetens
 • Kunskap och erfarenhet av undervisning med utmaningsbaserad pedagogik
 • Utbildning i och erfarenhet av handledning (ffa forskarstuderande)

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

Upplysningar

Sektionschef Bengt Götrick, bengt.gotrick@mau.se, tel 040-665 84 27
Vicedekan Liselotte Paulsson, liselotte.paulsson@mau.se, tel 665 84 73

Ansökan
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-08-15.

Ansökan skall innehålla

 • Personligt brev
 • Undertecknad meritförteckning
 • Vidimerade betygskopior
 • Pedagogisk avsiktsförklaring
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen är på heltid eller enligt överenskommelse och tidsbegränsad fram till och med 2020-12-31, med möjlighet till förlängning. 

Se annons i sin helhet på vår hemsida. https://mau.se/om-oss/jobba-hos-oss/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat