arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor med inriktning i teknisk mekanik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  1 maj

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Fakulteten för teknik strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom nio olika institutioner, där Linnéuniversitetet bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena.

Institutionen för maskinteknik ger ingenjörsprogram i Maskinteknik samt Industriell Ekonomi på grundnivå samt mastersprogrammet Simuleringsdriven Produktutveckling på avancerad nivå. För närvarande planeras ytterligare ett mastersprogram i industriell ekonomi samt ett civilingenjörsprogram i maskinteknik. Institutionen ingår i kunskapsmiljön avancerade material och antar samhällsutmaningar som hållbar produktion utgående från ett livscykelperspektiv omfattande; produktutveckling, tillverkning, drift- och underhåll samt återbruk.

Institutionen för maskinteknik bedriver forskning inom områden som materialmekanik och strukturdynamik, drift- och underhåll (systemekonomi) samt produktion. Forskningen bedrivs i nära samverkan med såväl andra institutioner som näringslivet. Institutionen är i en expansiv fas med flera nyrekryteringar inför ett nytt mastersprogram och ett civilingenjörsprogram.

Ämnesområde för befattningen

Ämnesområdet för befattningen är maskinteknik med inriktning mot teknisk mekanik. Den specifika inriktningen i detta forskningsområde kan anpassas efter den sökandes bakgrund och specialisering och kan vara grundläggande teoretisk eller tillämpat experimentellt, eller en kombination av dessa. Det förväntas att den sökande har en specialisering inom något av följande områden
 • Strukturdynamik
 • Stelkroppsdynamik
 • FEM
 • Materialmekanik

Placeringsort tillsvidare: Växjö


Omfattning: 100%

Anställningsform: Tillsvidareanställning


Arbetsbeskrivning
Förutom att bedriva och utveckla forskning inom det ovan beskrivna området, har lektorn bland annat följande arbetsuppgifter:
 • Handleda doktorander (biträdande handledare) och ge kurser på doktorandnivå
 • Samarbeta med forskargrupper inom och utom Linnéuniversitetet
 • Undervisa samt utveckla kurser på samtliga nivåer
 • Söka externa forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå samt bedriva forskning i samverkan med såväl akademin som industrin
 • Utveckla och vidmakthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri, näringsliv och samhället i övrigt
En förutsättning för ovanstående arbetsuppgifter är industriell koppling och relevans som bidrar till samverkan med industrin avseende såväl delar inom undervisningen som forskningen.

Forskningsinriktningen är att ta fram metoder som stödjer simuleringsbaserad produktframtagning. Samverkan förväntas ske med industrin och experimentellt arbete kan ske i samverkan med företag.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. (HF 4 kap 3 §)

Krav för en anställning som lektor är att den som anställs har en doktorsexamen inom ämnesområdet för tjänsten, samt har visat vetenskaplig skicklighet genom självständig aktiv forskning inom ämnesområdet.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grundutbildning som avancerad nivå. Detta avser såväl planering, genomförande och utvärdering av olika moment som undervisning, handledning och examination.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand den vetenskapliga kvaliteten beaktas. Den sökande bedöms utifrån följande meriter:
 • Kvalitet och kvantitet av genomförd och pågående forskning inom ämnet visas genom självständiga forskningsinsatser dokumenterade i högkvalitativa vetenskapliga publikationer. Publikationer är normalt sampublicerade, men den egna insatsen ska vara tydliggjord.
 • Visad skicklighet i att initiera, planera och leda forskningsprojekt.
 • Vara aktiv i internationella samarbeten, som innebär internationella nätverk, organisationer och gemensamma publikationer.
 • Sökanden ska ha god samarbetsförmåga samt ha kunskap om finansiärer samt akademi och industri i Sverige.
 • Upparbetade nätverk inom svensk industri och akademi är meriterande.
 • Externa forskningsmedel som erhållits i konkurrens tillmäts särskild betydelse i bedömningen av den vetenskapliga skickligheten.
Den pedagogiska skickligheten ska vara betydande och ha visats genom meriter och insatser i undervisning på såväl grund- och avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten kan visas genom dokumenterad erfarenhet, pedagogisk meritering, samt pedagogisk verksamhet och grundsyn.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Då institutionen lägger stor vikt vid samverkan med industrin vilket sker genom såväl forskning som undervisning, är förmåga till sådan samverkan av stor vikt. Meriterande för tjänsten är även visad administrativ skicklighet genom t.ex. akademiska uppdrag av betydelse och industriell erfarenhet inom ämnesområdet för tjänsten.

Förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav och på svenska önskvärt. Sökanden utan kunskap i svenska förväntas tillgodogöra sig det inom två år.

Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten. Välkommen med din ansökan senast 1 maj 2020.

Kontaktpersoner

Prefekt för institutionen för maskinteknik Gunnar Bolmsjö, tel. 07022 467068 gunnar.bolmsjo@lnu.se. Frågor gällande rekryteringsprocessen hänvisas till HR Partner Maja Johansson, tel. 0470-708640, maja.johansson@lnu.se

Fackliga företrädare kan nås via universitetets växel tel. 0722-28 80 00.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat