arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor inom skogshushållning - skogens ekosystemtjänster

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 april

 • Sök jobbet senast

  15 juni

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.

Fakulteten för teknik har en bred verksamhet inom tio olika institutioner, där Linnéuniversitetets bedriver utbildning och forskning inom de tekniska ämnena. Institutionen för Skog och träteknik bedriver en tematisk verksamhet som spänner från planta till färdiga tekniska träprodukter. Skogen som resurs med dess klimatnytta i hela livscykeln är verksamhetens fokus på institutionen. Med detta tema möter institutionen samhällsutmaningarna och driver kunskapsmiljö Linné: Grön hållbar utveckling och medverkar inom kunskapsmiljön avancerade material.

Denna lektorstjänst finansieras och ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet. Samarbetet bygger på nytänkande och närhet med ett kreativt och dynamiskt utbyte mellan akademi och deltagande näringsliv med tydlig nytta för industri, ägare, kunder, forskare/lärare, studenter och samhället. Visionen är att sätta kunskap i rörelse och utveckla forskningen och bygga upp unika utbildningar med högsta kvalitet för en hållbar samhällsutveckling med studenten i centrum.

 

Ämnesområde för befattningen: Skogshushållning med inriktning mot skogens ekosystemtjänster

Placeringsort tillsvidare: Växjö

Anställningens omfattning: 100%

 

Arbetsbeskrivning:


Viktiga fokusområden för anställningen är hur skogsbruket påverkar biologisk mångfald, skogens klimatnytta, vattenkvalitet i skogen och hur man utvecklar naturvården på ett ekologiskt och ekonomiskt effektivt sätt. Även skogens roll för rekreation, friluftsintressen, fysik och mental hälsa och försörjning av skogsråvara till skogsindustrin och samhället ingår. Arbetet som lektor kommer att innehålla undervisning och handledning vid examensarbeten men även handledning av doktorander och skriva vetenskapliga artiklar, eftersom tjänsten innefattar projektledning och forskning.

Undervisning och forskning planeras utifrån den sökandes kompetens. Undervisningen bedrivs både genom distanskoncept som kompletteras med exkursioner och träffar med praktiska moment och utbildning på campus. Det finns ett stort söktryck inom befintliga utbildningar inom Skog och Träteknik. Lektorn kommer därför få en viktig roll inom den skogliga mastern och kommer att förstärka kompetensen inom lärarteamet.

Anställningen inkluderar kontakter och samverkan med andra forskningsinstitutioner och näringsliv samt vidareutveckling av såväl nationella som internationella nätverk. I arbetet ingår aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, jämställdhetsfrågor samt arbete med att söka och erhålla externa forskningsmedel.

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Linnéuniversitets arbete med allas lika värde är grunden för all verksamhet.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom följande:

Att vara docent eller docentkomptent (som utvärderas i samband med anställningen) i ett för ämnet skogshushållning relevant område.

Vetenskapliga publikationer inom tjänstens verksamhetsområde.

Erfarenhet av samverkan och samarbetet med externa och industriella partner.

För behörighet till denna anställning krävs förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på engelska.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Meriterande i övrigt är:


Kunskaper i svenska är extra meriterande och sökande vid anställning som inte kan undervisa på svenska förväntas kunna detta inom en två-års period.

Forsknings- och utbildningserfarenhet från nordiska förhållanden inom skog och skogsbruk.

Dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Erfarenhet av att leda forskningsprojekt och att handleda doktorander.

Dokumenterad erfarenhet av utomhuspedagogik, samt kunskap inom distansundervisning baserat på lärplattformar och andra IKT-verktyg.

 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

Kontaktpersoner:


Frågor avseende tjänstens inriktning och forskningsområdet besvaras av:

Professor Johan Bergh, 0470-76 75 42, johan.bergh@lnu.se

Prefekt, Jimmy Johansson, 0470 - 70 80 33

 

Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Kristofer Stahl,

0470-708036, kristofer.stahl@lnu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat