arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i zoologisk ekologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  16 september

Om jobbet

vid Zoologiska institutionen. Sista ansökningsdag: ERSÄTT MED 2019-09-16.

Zoologiska institutionen har en lång historia av grundläggande och tillämpad forskning på djur som sträcker sig från insekter till stora däggdjur på fem avdelningar: zooekologi, etologi, populationsgenetik, zoomorfologi och zoologisk systematik. Avdelningen har cirka 100 anställda, varav cirka 40 är doktorander. Dessutom har institutionen nyligen investerat i toppmoderna fisk- och insektslaboratorier och håller en forskningsstation (Tovetorp) söder om Stockholm med utmärkta faciliteter för olika fält- och laboratorieexperiment. Tillgång till avancerad teknik för hjärnavbildning samt resurser för genomik och bioinformatik tillhandahålls av anknutna ”core facilities”.

Den annonserade positionen kommer att vara ansluten till ekologiska avdelningen, som har en rik historia av både grundläggande och tillämpad forskning över hela ekologiområdet. Vår forskning omfattar undersökningar av de bakomliggande evolutionära krafterna som formar artbildning och artinteraktioner, samt studier inom populationsekologi och samhällsekologi. Det breda utbudet av ekologiska frågor möjliggör ett fruktbart samarbete mellan olika forskningsteman, mellan avdelningarna inom Zoologiska institutionen samt även med externa parter.

Ämne

Zoologisk ekologi

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår forskning, undervisning och handledning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen, eller har motsvarande kompetens, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Under anställningsprocessen kommer, vid bedömningen, särskild vikt läggas vid den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt är meriterande. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. 

Övriga upplysningar

Fakultetens kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: www.science.su.se

Undervisning på kandidatnivå sker på svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet universitetslektorer vid institutionen är män.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Bengt Karlsson, tfn 08-16 40 39, bengt.karlsson@su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Ulrika Kaby, tfn 08-16 22 69, ulrika.kaby@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Naturvetenskapliga områdets kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet finns på webbsidan: riktlinjer – anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.