arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Ytfysik av organiska halvledare

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  26 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Universitetslektor i Ytfysik av organiska halvledare med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Beskrivning av ämnesområdet
Denna anställning avser forskning inom området ytfysik av organiska halvledare och är placerad vid Laboratoriet för Organisk Elektronik (LOE) vid Linköpings Universitet, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE), utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska material och organisk-oorganiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att utveckla nya enheter och systemkoncept för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Vår forskning inkluderar syntes, materialvetenskap, teori, och design och studier på elektroniska komponenter och system, som spänner från grundläggande forskning till kommersialisering av forskningsresultat. LOE inkluderar idag ca 130 forskare och är uppdelat i tolv forskargrupper.

Arbetsuppgifter
Uppdraget inom denna anställning som universitetslektor inkluderar framför allt initiering och ledning av forskningsprojekt och handledning av doktorander, tillsammans med viss undervisning på avancerad nivå. Undervisning och forskningsledning sker i huvudsak på engelska. Uppgiften innefattar också underhåll och utveckling av en laboratoriemiljö för ytfysik av organiska halvledare. Forskningen och undervisningen sker framför allt inom området ytfysik av organiska halvledare och innefattar att bedriva fotoelektronspektroskopi, röntgenabsorption och invers fotoemissionsspektroskopi av organiska halvledare och hybrida organiska halvledare som perovskiter. Instrumentutveckling av en invers fotoemissionsspektrometer samt uppbyggnad av en dedikerad forskningsinriktning runt det instrumentet ingår också i arbetsuppgifterna, samt utveckling och underhåll av ytfysiklaboratoriets två fotoelektronspektrometrar. Kandidaten förväntas också leda ytfysiklaboratoriets synkrotronljusforskningsverksamhet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att utveckla avancerade mätinstrument, reparare och modifiera avancerade mätinstrument, samt i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare och genom förmåga att informera om forskning.

Anställningen ställer krav på väldokumenterad erfarenhet av den forskning, instrumentutveckling och underhåll som beskrivs ovan under arbetsuppgifter samt god erfarenhet av att samarbeta med forskare inom områdena organisk elektronik och perovskit-baserad optoelektronik. Vidare är det önskvärt om kandidaten har dokumenterad erfarenhet av andra ytfysikmetoder som till exempel Ramanspektroskopi, FTIR, EELS, fotoluminescens och AFM/STM.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen. Då undervisningen i huvudsak kommer att ske på avancerad nivå så är docentkompetens samt förmåga att planera och leda forskarutbildning, inklusive handledning av doktorander, starkt meriterande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2021-04-26. 

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat