arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i viltekologi vid institutionen för ekologi

 • Ort

  Skinnskatteberg

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

En befattning som universitetslektor i viltekologi ledigförklaras vid institutionen för ekologi för placering på Grimsö forskningsstation.
 
Vid institutionen för ekologi bedrivs empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Målsättningen är också att bidra till en hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urban miljö.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet omfattar studier av viltets ekologi, utbredning och dynamik. Det är av särskilt intresse att universitetslektorn bidrar med kunskap om rovdjurens och bytesdjurens ekologi samt deras interaktioner, inklusive faktorer som påverkar dessa, såsom naturresursförvaltning, skogsbruk, jakt, klimatförändring och människan. Samhället ställer höga krav på kunskaper om viltet, då målsättningen är en hållbar och samtidigt ekosystembaserad adaptiv viltförvaltning, vilket kräver forskning av hög kvalitet inom populationsdynamik och trofiska interaktioner.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska 1) bedriva forskning inom området viltekologi, 2) medverka i och utveckla undervisning på olika nivåer, inklusive forskarutbildning, samt 3) bidra till samverkan med det omgivande samhället och fortlöpande miljöanalys genom t.ex. SITES verksamhet vid Grimsö forskningsstation. Universitetslektorn förväntas vidare erhålla extern finansiering. Förutom att utveckla egen forskning förväntas universitetslektorn samarbeta med forskare nationellt, även inom institutionen och SLU, och internationellt. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till institutionens och ämnesområdets utveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. För att vara behörig ska man också ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer lika stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Stor vikt kommer även att fästas vid skicklighet vad gäller samverkan med det omgivande samhället. Därutöver kommer vikt att fästas vid administrativ skicklighet av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, samt visad och förväntad förmåga att utveckla och leda verksamhet av relevans för uppdraget. Även förmåga att erhålla externa forskningsmedel kommer att vägas in i bedömningen, vilket för denna anställning blir särskilt viktigt då externa anslag förväntas bidra till mer än hälften av lönefinansieringen.

Sista ansökningsdatum:

2019-03-08

Placering/ort:
Institutionen för Ekologi, Grimsö forskningsstation

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Henrik Andrén, Professor

0581-697302

fornamn.efternamn@slu.se


Anna Lundhagen, Prefekt

018-672370

fornamn.efternamn@slu.se