arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i växtodlingsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap
Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap (NJV) i Umeå bedriver forskning och undervisning i växtodlingslära och husdjursvetenskap, med specifikt fokus på grovfoderbaserad mjölkproduktion. Verksamheten fokuserar på hela grovfoderkedjan från sådd av grödan och utfodring av djuren och till den produkt som sedan lämnar gården. Forskargruppen i växtodling bedriver forskning kring odling av grovfodergrödor och inkluderar t.ex. utveckling av tillväxtmodeller, växtodling med hjälp av fjärranalysmetoder och spektrala tekniker, samt grundläggande agronomiska studier. Undervisningen sker till stor del på kandidat- och masterprogram som kan leda till agronom- och lantmästarexamen, men även på fristående kurser. Läs mer om vår verksamhet på www.slu.se/njv.

Rekryteringen av en universitetslektor i växtodlingsvetenskap är ett led i att utveckla och stärka forskning och utbildning inom detta för SLU centrala område. Anställningen vid SLU skapar förutsättningar för samverkan med många andra närliggande forskningsområden vid SLU:s campus i Uppsala, Skara och Alnarp inom t.ex. jordbruksvetenskap, husdjursvetenskap och ekologi. SLU har en väl utbyggd infrastruktur för fältforskning med försöksstationer över hela Sverige, som även inkluderar olika långliggande försök. Flera stationer vid SLU är även en del av SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science).

Ämnesbeskrivning

Ämnet är växtodlingsvetenskap och omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar med fokus på jordbruksgrödor för produktion av grovfoder till idisslande djur.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
 • utveckla och leda framgångsrik forskning inom ämnet med fokus på odling och kvalitet gällande grovfodergrödor,
 • leda och utveckla undervisning och undervisningsmetoder, inklusive handledning och examination, på grund- och avancerad nivå, både på svenska och engelska,
 • delta i och förbättra utbildning och forskning i samverkan med övriga forskare på institutionen och vid SLU, samt inom närliggande ämnesområden vid andra universitet nationellt och internationellt,
 • handleda doktorander och delta i utvecklingen av forskarutbildningen,
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri och näring,
 • kommunicera om forskning och forskningsresultat både vetenskapligt och populärvetenskapligt,
 • stärka samverkan med samhällsaktörer,
 • söka nationella och internationella externa forskningsmedel, samt
 • kunna undervisa på svenska inom fyra år.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig, samt
 • ha goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • erfarenhet av planering, genomförande samt utvärderingar av egen undervisning
 • handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • kommunicera och samarbeta
 • hantera och utveckla verksamhet och personal vid universitetet
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Stor hänsyn kommer också tas till personliga egenskaper, som förmåga att samarbeta med andra i grupp, att ta eget ansvar, att ta initiativ, samt att bidra till en bra arbetsmiljö och en god kollegial atmosfär.

Goda kunskaper i svenska eller andra skandinaviska språk är meriterande.

Sista ansökningsdatum:

2022-08-31

Placering/ort:
Umeå

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat