arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i växtodlingsvetenskap med inriktning jordbruksgrödor

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 mars

 • Sök jobbet senast

  1 juli

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institutionen för växtproduktionsekologi
Observera: Denna annons är förkortad för att rymma i Platsbankens rekryteringsverktyg. För att se annonsen i sin helhet, vänligen besök https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

En anställning som universitetslektor i växtodlingsvetenskap med inriktning mot jordbruksgrödor ledigförklaras vid institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar grundläggande och tillämpade frågeställningar inom hållbar produktion av jordbruksgrödor i ett ekosystemperspektiv med tonvikt på tempererade förhållanden.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen:
 • utveckla och leda stark och internationellt framgångsrik forskning inom ämnet för anställningen
 • bidra till utvecklingen av hållbara växtodlingssystem i Sverige och internationellt genom forskning, utbildning och samverkan med näring, organisationer och det omgivande samhället
 • bedriva forskningsbaserat samarbete med forskare inom och utanför SLU
 • utveckla, leda och medverka i undervisning i växtodlingsvetenskap på såväl grundläggande som avancerad nivå
 • aktivt bedriva forskarutbildning och handledning av doktorander
 • aktivt bidra till utvecklingen av mång-, inter- och transdisciplinär forskning vid fakulteten och SLU
 • informera om forskningsresultat och bidra med relevant kunskap till omgivande samhälle
 • aktivt söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå från såväl nationella som internationella finansiärer
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • kunna uttrycka sig väl på engelska både skriftligt och muntligt
 • vara pedagogiskt skicklig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • planering, genomförande och examination samt utvärderingar av egen undervisning
 • handledning och examination av doktorander
 • pedagogisk vision.

Vidare beaktas skicklighet i att:

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin/högskolan
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • informera/kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.
Goda kunskaper i svenska eller andra skandinaviska språk är meriterande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Utöver kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga lämplighet och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2022-07-07

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat