arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i vattenkvalitet i jordbrukslandskapet

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mark och miljö bedriver forskning och undervisning för uthålligt nyttjande av markresurser inom jordbruk, skogsbruk och urbana miljöer i Sverige och internationellt, samt samverkan med privata aktörer och myndigheter. Verksamheten sker i enlighet med nationella och internationella strategier såsom livsmedelssäkerhet, nationella miljö- och klimatmål, och Agenda 2030.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar vattentransport och vattenkvalitet i fält och landskap, med inriktning mot jordbrukets markanvändning.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska
 • leda, utveckla och koordinera framgångsrik forskning inom ämnet
 • söka forskningsmedel, uppdrag och andra resurser för verksamheten
 • utveckla och delta i undervisning inom ämnet på grund-, avancerad och forskarnivå
 • handleda doktorander
 • handleda och verka som mentor för annan personal av relevans för verksamheten
 • aktivt samarbeta för att uppnå synergier och bidra till verksamheten inom institutionen och inom SLU
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella samarbeten med forskare, privata sektorn, myndigheter och samhället i övrigt
 • kommunicera om forskning och forskningsresultat och bidra med kunskap till samhället
 • undervisa på svenska inom fyra år.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskapliga kompetens
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställning
 • ha goda kunskaper i engelska
 • vara pedagogiskt skicklig.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning
 • förmåga till att självständigt initiera och genomföra innovativ forskning
 • erfarenhet av att erhålla externa forskningsmedel och annan finansiering i konkurrens.
Meriterande är erfarenhet rörande interaktioner mellan markens näringsämnen, odlingsåtgärder och vattenkvalitet. Erfarenhet av både empirisk forskning och modellering är också meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • erfarenhet av handledning på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan
 • kommunicera och samarbeta
 • samarbeta med aktörer utanför akademin som syftar till att ny kunskap får praktisk tillämpning.
Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum

2019-09-30

Placering/ort
Uppsala

Omfattning

100%

Anställningsform

Tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Håkan Marstorp, Prefekt

018-672556

Hakan.Marstorp@slu.se


Frida Lindqvist, Fakultetshandläggare

018 671047

frida.e.lindqvist@slu.se