arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i vårdvetenskap med inr ”skogens hälsofrämjande ....

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen. Linnéuniversitetet är ett internationellt universitet i Småland med kompetens i många av de områden som kopplar skogen till hållbar utveckling, från växtvillkor och förädling av produkter till direkta hälsofrämjande effekter.

 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap strävar efter att Linnéuniversitetets ledord Attraktiv kunskapsmiljö, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och de Globala miljömålen ska genomsyra verksamheten. Fakulteten för hälso- och livsvetenskap har verksamhet inom fem olika institutioner.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap utgör den största institutionen vid fakulteten och bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. En omfattande forskning inom vård- och hälsoområdet sker inom ramen för institutionens två ämnen vårdvetenskap och hälsovetenskap. Utveckling om skogens hälsofrämjande värden kommer att bedrivas i samverkan med flera verksamheter inom Lnu som knutna till kunskapsmiljön: Grön hållbar utveckling. Denna lektorstjänst delfinansieras och ingår i det långsiktiga samarbetet för kompetensutveckling och uppbyggnad av unik kunskap och utbildning som har slutits mellan Södra, Ikea och Linnéuniversitetet.

 

 

Ämnesområde för befattningen: Vårdvetenskap med inriktning på skogens hälsofrämjande värden och effekter

Placeringsort: Växjö

Anställningens omfattning: 100 %, sex månaders provanställning tillämpas.

 

Arbetsbeskrivning:


Den tätortsnära naturen lyfts särskilt fram i regeringens friluftspolitik som betydelsefull för en stor andel av befolkningen. Inte minst ur ett hälsoperspektiv är attraktiv, närliggande och tillgänglig natur av vikt då avståndet till naturen påverkar hur ofta man vistas i den. Flera studier har visat att vistelser i skog och mark lindrar besvär och ökar välmående hos patienter som lider av utmattningssyndrom eller långvarig stress. I södra Sverige finns mycket tätortsnära skog till nytta för friluftslivet och en attraktiv stads- och boendemiljö. Den skapar också möjligheten att utnyttja den tätortsnära skogen för hälsofrämjande återhämtning och aktiviteter för rekreation. Tjänsten kopplar förutom till kunskapsmiljön Grön utveckling även till kunskapsmiljön hälsa, vårdande och lärande. Arbetet som lektor kommer att innehålla undervisning och handledning av examensarbeten vid institutionens utbildningar, men personen förväntas även delta i handledning av doktorander och skriva vetenskapliga artiklar.

 

Undervisning och forskning planeras utifrån den sökandes kompetens. Undervisning kopplat till skogens hälsofrämjande värden och effekter kan med fördel kopplas till befintliga program inom vård och hälsoområdet. Även separata kurser med inriktningen kan bli aktuella.  Planering och genomförande av hälsofrämjande aktiviteter bedrivs med fördel i samverkan med studenterna.

 

Forskningen inom området Skogens hälsofrämjande värden och effekten ska syfta till att besvara frågeställningar såsom ”Hur påverkar vistelse i natur och skogsmiljöer människors hälsa och välbefinnande?”; ”Vilka faktorer styr människors vistelse i natur och skogsmiljöer?” och ”Hur ska natur och skogsmiljöer se ut för att locka och ge trivsel/hälsa?”.

 

Anställningen inkluderar kontakter med forskningsinstitutioner, kommuner, regioner och näringsliv samt vidareutveckling av såväl nationella som internationella nätverk. I arbetet ingår aktivt deltagande i institutionens inre och yttre arbete, jämställdhetsfrågor samt arbete med att söka och erhålla externa forskningsmedel.

 

För lärare inom Linnéuniversitetet är det också viktigt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet. Linnéuniversitets arbete med allas lika värde är grunden för all verksamhet.

 

Behörighetskrav


Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 

Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

 

Erfarenhet av samverkan och samarbete med externa partner.

 

För behörighet till denna anställning krävs förmåga att kommunicera väl i både tal och skrift på svenska och engelska.

 

För behörighet till denna anställning krävs dessutom följande:

 

Avlagt doktorsexamen i vårdvetenskap/omvårdnad, eller närliggande ämne som arbetsgivaren kan godkänna

 

Självständig forskningserfarenhet inom tjänstens verksamhetsområde.

 

Bedömningsgrunder


Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten samt erfarenhet och förmåga till samverkan.

 

Meriterande i övrigt är:


 

Erfarenheter av forsknings- och utvecklingsprojekt inom hälsofrämjande områden kopplat till skog och natur.

 

 

Erfarenhet av att leda forskningsprojekt och att handleda doktorander.

 

När universitetet anställer nya lärare ska de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

 

 

Kontaktpersoner:


Frågor avseende tjänstens inriktning och forskningsområdet besvaras av:

Professor Ulrica Hörberg, 0470-70 83 62, ulrica.horberg@lnu.se

Prefekt Per Enarsson, 0480-44 60 63, per.enarsson@lnu.se

 

Frågor som rör anställningen besvaras av HR-partner Madeleine Sjöstedt,

0480-44 60 78, madeleine.sjostedt@lnu.se

 

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2022

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat