arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i vårdvetenskap med förenad befattning som sjuksköterska

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap bedriver framgångsrik forskning inom flera områden i vårdvetenskap och ansvarar för stora delar av sjuksköterskeutbildningen (http://www.

pubcare.uu.se).

Vi söker nu en person med sjuksköterskebakgrund som vill arbeta med undervisning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Tjänsten som universitetslektor är förenad med anställning som sjuksköterska inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Nära vård och hälsa i Region Uppsala är inne i en expansiv fas med bl. a. utvecklande av akademiska vårdcentraler.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå i framförallt sjuksköterskeprogrammen samt egen vårdvetenskaplig forskning, gärna kliniskt förankrad. I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i utvecklingen av huvudområdet vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Till undervisning räknas kursansvar och administration av kurser inom sjuksköterskeprogrammet. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. I den kliniska tjänstgöringen ingår förutom sedvanlig klinisk tjänstgöring arbete även arbete med initierande, utveckling och handledning av forsknings-och utvecklingsarbeten i samråd med representanter för den kliniska verksamheten och lärare vid institutionen samt information och undervisning av personal.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i ämnet eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.  

För behörighet krävs att personen är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning distriktssköterska.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även RB § 7.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

Klinisk skicklighet: Klinisk skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Klinisk skicklighet visas genom kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ kompetens visad genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Obs! Fullständig kungörelse finns på http://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökanden av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Karin Nordin tel 018-471 3487 eller 070-6769634. E-post: karin.nordin@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2:a september 2019, UFV-PA 2019/1896.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.