arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i vårdvetenskap inriktning hälso- och sjukvård i hemmet

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juli

 • Sök jobbet senast

  3 oktober

Om jobbet

På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tillsvidareanställning (med ev. provanställning)
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-10-03
Stationeringsort: Västerås/Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Denna annons är förkortad, se originalannons och mer information på www.mdh.se

Arbetsuppgifter

Avdelningen för vårdvetenskap och vårdpedagogik söker nu en universitetslektor till vår nystartade specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet. MDH var först i Sverige med en specialistsjuksköterskeutbildning med denna inriktning. Hälso- och sjukvård i hemmet handlar om insatser för att vårda patienter i hemmiljö samt arbete för utveckling av vården. Vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig och erbjudas utifrån behov på lika villkor. 

Som universitetslektor ingår det i dina arbetsuppgifter att planera och genomföra kurser i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet och kurser som samläses med andra inriktningar inom området. Arbetsuppgifterna innefattar ansvar för handledning av examensarbeten inom vårdvetenskap på avancerad nivå och att leda slutseminarier för examensarbeten. Du kommer även vara delaktig i utvecklingen av specialistsjuksköterskeutbildningarna. 

Förutom arbete inom specialistsjuksköterskeutbildningen ingår även undervisning och examination i sjuksköterskeprogrammet och fristående kurser. 

För dig som har ett intresse för pedagogik finns här möjlighet att jobba med både teoretisk och tillämpad undervisning. Viktigt är också att du har ett intresse för digital undervisning eftersom specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot hälso- och sjukvård i hemmet genomförs webbaserat.   

Du förväntas även att aktivt medverka i forskning inom akademin för hälsa, vård och välfärd och det omgivande samhället. I detta ingår att bedriva egen forskning, söka forskningsmedel och handleda doktorander. För att läsa mer om vår forskning besök https://www.mdh.se/forskning/halsa-och-valfard

Behörighetskrav

Behörig som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet att anställas som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som universitetslektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens högskola motsvarar tio veckors utbildning.

För anställningen krävs att du är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterskeutbildning.

I övrigt hänvisas till HF kap 4 och Mälardalens högskolas anställningsordning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

 Vi kommer även beakta följande vid bedömning av sökande:
 • förmåga att utföra arbetsuppgifter med ansvarsmedvetenhet och noggrannhet inom givna tidsramar,
 • god analytisk förmåga och flexibilitet
 • god administrativ förmåga och intresse för kvalitetsfrågor
Annan erfarenhet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Meriterande för tjänsten är forskningserfarenhet inom för tjänsten relevant område och erfarenhet av att undervisa såväl teoretiska kurser som kurser inom forskningsmetoder samt handledning på forskarutbildningsnivå. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av kurs-/programutveckling och kunskap om nätbaserade verktyg för undervisning. 

Vidare är det meriterat med yrkeserfarenhet inom området. 

God förmåga i svenska och engelska.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till

Mälardalens högskola

HR-sektionen
Ref.nr: 2021/1800
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat