arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Urbana studier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  3 januari

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 95 medarbetare och 2000 studenter. Vi bedriver forskning inom fälten urbana studier, transportstudier, fastighetsvetenskap, hållbarhetsstudier och organisationsstudier. Vår forskning kan klustras i följande områden: Housing, Real Estate and Urban Renewal; Transport, Mobilities and Urban Business Development; Risk Management and Urban Ecology; and Work and Organizational Psychology and Organization Studies. Vi har fokus på teoretiskt informerad och empiriskt förankrad forskning. Vi studerar ekonomiska, sociala, kulturella, materiella och diskursiva förändringsprocesser med fokus på staden och dess utveckling. Våra forskare verkar i en miljö där det vetenskapliga utforskandet är gränsöverskridande och fokuserar det nutida samhällets och organisationers komplexa karaktär. Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till institutionens utbildning och forskning, och utgör även forskarutbildningsämne. Institutionen har välutvecklade kontakter med näringslivet, offentlig sektor samt idéburen sektor. Institutionen för urbana studier ingår i Fakulteten för kultur och samhälle. 

Innehåll och arbetsuppgifter
Specifikt för denna tjänst söker vi en tvärvetenskaplig forskare och lärare med fokus på tjänster i bred mening inkluderande tjänsteinnovation, tjänstevetenskap, tjänstedesign, tjänsteproduktion och –utveckling som passar in i vår forsknings- och utbildningsprofil. Viktiga områden och perspektiv är digitalisering , hur förändringar hanteras, samt globaliseringens effekter.

Som universitetslektor bedriver du självständigt forskning och undervisning. Inom forskning förväntas du initiera projekt, bidra till forskningsmiljön genom att delta i seminarier, söka samarbeten inom och utanför institution samt söka forskningsfinansiering. Undervisning inkluderar kurs- och eventuellt programansvar, examination på grundnivå och avancerad nivå, samt pedagogiskt utvecklingsarbete. Samverkar på olika sätt med det omgivande samhället ingår. Det pedagogiska uppdraget kan i förekommande fall även avse forskarutbildningen.

För denna anställning sker undervisningen inom flera av våra utbildningar, inklusive kandidatprogrammen Fastighetsföretagande, Fastighetsförmedling, Transport management, samt It och ekonomi. Undervisning sker också på fristående kurser inom ledarskap och organisation, samt inom vårt nya masterprogram Urban studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport som planeras starta hösten 2021.

Behörighet

Behörig är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

För denna anställning krävs specifikt:

 • Doktorsexamen inom ämne relevant för utlysningen, som företagsekonomi, kulturgeografi, psykologi, sociologi eller tjänstevetenskap,
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på ett skandinaviskt språk
Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Meriterande för denna anställning är:

 • dokumenterad forsknings- och undervisningserfarenhet inom utlysningen
 • dokumenterad erfarenhet av att verka inom tvär/mång/transdisciplinära miljöer
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på engelska
 • Dokumenterad undervisnings- och forskningserfarenhet med fokus på intersektionalitet och hållbarhet i de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och/eller social, i linje med Malmö universitets vision om att bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-01-03.

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100% och provanställning kan komma att tillämpas. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida.