arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tvåspråkighet med inriktning mot sociolingvistik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  22 oktober

Om jobbet

vid Centrum för tvåspråkighetsforskning inom Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2021-10-22.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att inom området bedriva forskning, undervisning och handledning med en huvudinriktning mot sociolingvistiska aspekter av två- och flerspråkighet.

De pedagogiska arbetsuppgifterna utgörs primärt av undervisning, kursutveckling, handledning och examination inom Centrets utbud av kurser med inriktning mot sociolingvistik, men även undervisning på mer allmänna kurser i andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling ingår. Undervisning på grundläggande kurser i svensk grammatik och/eller fonetik i tvärspråkligt perspektiv samt handledning av studentarbeten med detta fokus kan förekomma. En viss del av undervisningen och handledningen sker i ämnet svenska som andraspråk inom lärarutbildningen, på fristående kurser och i form av extern kompetensutveckling av verksamma pedagoger, medan viss undervisning och handledning sker på masterprogrammet i tvåspråkighet. Undervisning på forskarutbildningsnivå samt doktorandhandledning kan komma ifråga.

Undervisning och handledning på avancerad nivå och inom forskarutbildningen sker på engelska, medan undervisningen på grundnivå och inom ämneslärarprogrammet sker uteslutande på svenska, varför goda kunskaper i svenska är en förutsättning.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som avlagt doktorsexamen i tvåspråkighet, svenska som andraspråk eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma såväl omfattningen som kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Förmåga att undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder

Vid bedömning av de sökande fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet tvåspråkighet och/eller svenska som andraspråk (eller motsvarande) med sociolingvistisk inriktning.

Stor vikt fästs vid:

 • internationella publiceringar inom ämnesområdet de senaste fem åren,
 • att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer,
 • dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom ämnesområdet.

Meriterande är också:

 • specifik erfarenhet av sociolingvistisk forskning om flerspråkiga praktiker och/eller flerspråkighet i samhälleligt, språkideologiskt eller språkpolitiskt perspektiv,
 • dokumenterad förmåga att undervisa på grundläggande kurser i andraspråksinlärning (’second language acquisition’, SLA) och tvåspråkig utveckling, och/eller på grundläggande kurser i svensk grammatik och/eller fonetik i ett tvärspråkligt perspektiv.
Även dokumenterad samarbetsförmåga, administrativ skicklighet och förmåga till samverkan med det omgivande samhället beaktas.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av cenrets föreståndare professor Niclas Abrahamsson, tfn 08-16 39 19, niclas.abrahamsson@biling.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat