arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Trafik och väg, inriktning vägbyggnad (1 år)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Utbildning inom vägbyggnadsområdet sker bl.

a. inom anläggsinriktningen. Denna specialisering innehåller främst kurser inom konstruktion, vägbyggnad och grundläggningsteknik, för förståelse och kunskap om planering och utformning av infrastruktur, främst större anläggningskonstruktioner. Specialiseringen mot trafik och väg innehåller både trafikteknik och vägbyggnad. Fokus för vägbyggnad är bl.a. hela kedjan från material, design, via produktion till drift och under-håll.

Forskningen inom vägbyggnad har en tyngdpunkt på dimensionering av överbyggnader, asfaltbeläggningar, bärighet och nedbrytning av vägkonstruktioner. Det handlar om hur olika materials egenskaper (bundna och obundna material) påverkas av yttre faktorer (klimat, trafiklast, belastningstid, trafikintensitet, etc.) såväl som inre faktorer (hålrum, packningsgrad, lagertjocklekar, stenstorlek, etc.).

Grundutbildningen och forskningen inom vägbyggnad kännetecknas av samverkan med offentlig och privat sektor. Det handlar både om företag och organisationer som bedriver egen FoU-verksamhet, och företag som projekterar, bygger och förvaltar vägkonstruktioner. Denna samverkan är central och en framgångs-faktor för institutionen över tid. Ämnet vägbyggnad, hur det beforskas och ingår i grundutbildningen, ändras successivt över tid, och den sökande måste vara beredd på kravet på aktualitet.

Ämne


Trafik och väg, inriktning vägbyggnad

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna innefattar:

- Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- Handledning av examensarbetare och doktorander.
- Samverkan med industri och samhälle.
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

- Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
- Visat pedagogisk skicklighet.
- Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Stor erfarenhet av kursansvar, examination och utbildningsadministration inom vägbyggnadsområdet.
- Dokumenterad erfarenhet av programutveckling och ledarskap inom utbildningsprogram.
- Dokumenterat hög pedagogisk skicklighet.
- Dokumenterad förmåga att samverka med industri, näringsliv och offentlig sektor i syfte att bedriva högre utbildning forskning.

Bedömningsgrunder


Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, men med störst vikt på pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
- Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Med hänsyn till att detta är en tidsbegränsad anställning som universitetslektor så är det en merit om den sökande tidigare sakkunnig prövats som universitetslektor inom aktuellt ämne/ämnesområde.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Visstidsanställning