arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tillämpat växtskydd inom hortikultur

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  24 augusti

Om jobbet

Institution för växtskyddsbiologi
För information om institutionen, se https://www.slu.se/institutioner/vaxtskyddsbiologi/

Ämnesbeskrivning

Vi söker en universitetslektor med ett genuint och dokumenterat intresse för tillämpat växtskydd inom hortikultur som vill vara med och utveckla framtidens växtskydd i samarbete med universitetet, rådgivning samt växtproduktions- och växtskyddsindustrin. Syftet är att säkerställa att grundläggande kunskaper från växtskyddsrelaterad forskning kan omsättas i praktiskt användbara växtskyddsstrategier som är miljömässigt och ekonomiskt hållbara. En god förståelse för moderna växtproduktionssystem är avgörande.

Arbetsuppgifter

Innehavaren förväntas genomföra forskning och samverkan inom tillämpat växtskydd i ett eller flera produktionssystem som är relevanta för hortikultur i Nordeuropa.

Uppgifterna inkluderar:

 • bedriva tillämpad forskning inom hortikulturellt växtskydd med fokus på hållbar produktion
 • utveckla relevanta forskningshypoteser som är integrerade med externa perspektiv från andra aktörer inom växtskydd
 • bygga och vidareutveckla nätverk med industri, myndigheter, vetenskapssamhälle och andra intressenter nationellt och internationellt
 • söka extern forskningsfinansiering
 • kommunicera forskningsresultat inom ämnesområdet, både vetenskapligt och populärt
 • delta i undervisning på grund- och forskarnivå

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett relevant ämnesområde
 • vara vetenskapligt skicklig i tillämpat växtskydd och ha dokumenterade färdigheter inom samverkan
 • vara pedagogiskt skicklig och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier
 • visa god förmåga att kommunicera (både skriftligt och muntligt) på svenska, eller på annat skandinaviskt språk, och engelska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • vetenskapliga publikationer och andra mätbara resultat inom tillämpad forskning och utveckling
 • tidigare och pågående forskning, inklusive projekt med potential att leda till nya innovationer
 • dokumenterad erfarenhet av att attrahera extern forskningsfinansiering
 • forskning inom produktionssystem som är relevanta för hortikultur i norra Europa
 • potentialen för att kandidatens föreslagna forskning kan komplettera pågående biologiska växtskyddsprojekt vid institutionen

Vid bedömning av samverkansskicklighet beaktas:

 • dokumenterade färdigheter i planering och genomförande av samverkan med aktörer både inom och utanför universitet
 • god kunskap om tillämpat växtskydd och produktion som är relevant för norra Europa

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas:

 • dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning
 • förmåga att integrera forskning och vetenskapliga synsätt i det pedagogiska arbetet
Under urvalsprocessen rankas färdigheter inom samverkan, undervisning och vetenskap som lika viktiga.

Stor vikt kommer att fästas vid erfarenheter som visar på förmåga att integrera grundläggande och tillämpad forskning, samt att kunna omsätta sådana forskningsresultat till innovativa praktiska tillämpningar i samarbete med externa intressenter. Av särskilt intresse är kunskap som kan komplettera de biologiska projekten vid institutionen med andra kompetenser och ett genuint intresse för tillämpade frågor. Tyngdpunkt kommer också att läggas på pedagogiska färdigheter och god kommunikationsförmåga.

Sista ansökningsdatum:

2021-08-24

Placering/ort:
Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat