arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Tidiga språk och kulturer

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Dokumenterad forskningskompetens inom minst ett av institutionens kärnämnen med anknytning till tidiga språk och kulturer är ett krav för denna anställning, till vilka räknas assyriologi, bysantinologi, grekiska, indologi, iranska språk, jämförande indoeuropeisk språkforskning, kinesiska, latin, semitiska språk samt turkiska språk.

 Med hänvisning till anställningens innehåll krävs mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

 Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Den vetenskapliga meriteringen avser främst forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på bredd och djup, ska tillmätas betydelse. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning samt meriterna av att i konkurrens erhålla medel för forskning. Erfarenhet av forskningsinitiering, projektsamarbeten och koordinering av forskningsmiljöer är meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings-, samordnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten ska i huvudsak avse akademisk undervisning på grundnivå och avancerad nivå och vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup, skall tillmätas betydelse. Vidare skall förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Erfarenhet av e-lärande och utveckling samt undervisning på distanskurser är starkt meriterande. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Väl vitsordad, dokumenterad administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar, liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt.

När universitet skall anställa nya lärare skall de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer och provföreläsningar.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

För ytterligare information: se universitets anställningsordning och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan via länken.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas

Anställningens omfattning: 50%

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Beáta Megyesi, e-post Beata.Megyesi@lingfil.uu.se.  

Välkommen med din ansökan senast den 2018-11-29, UFV-PA 2018/2943.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner

Beáta Megyesi

018-4717860