arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i teoretisk filosofi med inriktning mot vetenskapsteori

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-01-31.

Ämne/ämnesbeskrivning 
Teoretisk filosofi med inriktning mot vetenskapsteori

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska bedriva forskning, undervisning och handledning i teoretisk filosofi med särskild inriktning på vetenskapsteori. Undervisningen kommer att ske inom allmän vetenskapsteori, vetenskapsteori inom humaniora och samhällsvetenskap, samt mer specifika ämnen inom innehavarens specialområden. Innehavaren av tjänsten förväntas aktivt söka externa forskningsmedel. Tjänsten kan också inbegripa vissa administrativa uppgifter. Anställning som lektor medför rätt att ansöka om befordran till professor.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sådan färdighet måste, om den sökande inte redan besitter den, förvärvas senast inom 2-3 år. Den sökande ska efter denna tidsrymd kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild och lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet - särskilt med avseende på den typ av undervisning som nämns ovan. Vikt tillmäts även administrativ skicklighet (inklusive visad ledarförmåga) och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Björn Eriksson, tfn 08-16 44 93, bjorn.eriksson@philosophy.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat