arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i teoretisk filosofi m inr på filosofins historia

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  2 september

Om jobbet

vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-09-02.

 

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska bedriva forskning och undervisning inom teoretisk filosofi med särskild inriktning mot områden inom den teoretiska filosofins historia. Anställningen avser i första hand filosofins historia med specialisering i antingen antik, medeltida, tidig modern filosofi eller Kant. Den person vi söker är filosof med inriktning på filosofihistoria, snarare än historiker med inriktning på filosofi, och forskning inom den teoretiska filosofins övriga områden är därför meriterande. Teoretisk filosofi omfattar bland annat metafysik, kunskapsteori, språkfilosofi, logik och vetenskapsfilosofi. 

Den som anställs ska aktivt verka för att bidra till extern finansiering av forskning vid institutionen. I arbetsuppgifterna kan också administrativa arbetsuppgifter ingå. Anställning som lektor innebär rättighet att senare söka befordran till professor.

Behörighetskrav

Behörig till anställningen är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen fästs särskild vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vikt fästs även administrativ skicklighet (inklusive visad ledarförmåga). När det gäller den pedagogiska skickligheten fästs speciell vikt vid bredd inom det filosofihistoriska området.Vikt tillmäts även förmåga att samverka med det omgivande samhället, samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger.

Övriga upplysningar

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare upplysningar lämnas av prefekten, Björn Eriksson, tel 08-16 44 93, bjorn.eriksson@philosophy.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!