arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i tema Teknik och social förändring, visstid

Arbetsuppgifter och tillsättningsprogram

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår att bedriva utbildning, forskning samt administrativt arbete. Gällande forskning ingår att arbeta inom ett vid avdelningen befintligt projekt med fokus samhällsplanering och krympande kommuner. Gällande undervisning består arbetsuppgifterna i att planera, genomföra, följa upp och administrera undervisning med inriktning mot samhällsplanering eller offentlig förvaltning. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och i viss mån på engelska.

Innehavaren av anställningen skall uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom studier av offentlig förvaltning eller samhällsplaneringsprocesser. Det är ett krav att innehavaren av anställningen kan visa dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att bedriva samhällsvetenskapliga kvalitativa studier inom för anställningen relevanta ämnen. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att bedriva kvantitativa studier inom relevanta ämnen är meriterande. Innehavaren av anställningen skall också uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa inom offentlig förvaltning och styrning eller samhällsplanering.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Förmåga att undervisa på engelska är meriterande.

Behörighet och bedömningsgrunder

För information se vår fullständiga kungörelse, adress nedan.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra universitetslektorer inom Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid huvudsak i lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.