arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i tema Teknik och social förändring

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar och en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som universitetslektor i tema Teknik och social förändring 

Tillsättningsprogram och arbetsuppgifer

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår att ta hand om utbildning, forskning samt administrativt arbete. Arbetsuppgifterna består i att planera, genomföra, följa upp och administrera undervisning, främst inom Samhällsplanerarprogrammet och särskilt i kurser som berör Geografiska informationssystem (GIS), samhällsplaneringens teorier och metoder samt handledning av självständiga arbeten. Innehavaren av anställningen ska också ta ansvar för utvecklingen av kurser på grund- och avancerad nivå samt delta i utvecklingsarbete på programnivå. Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska och i viss mån på engelska. Gällande forskning ingår initialt i anställningen att bedriva forskning inom vid avdelningen befintliga projekt med fokus på samhällsvetenskapliga perspektiv på energisystem, samhällsplanering, hållbar utveckling samt transportsystem. På längre sikt ingår utvecklingen av egna projekt och att söka externa forskningsmedel.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet i att:
- utveckla och ansvara för kurser inom området samhällsplanering, samhällsbyggnad, samhälls-/kulturgeografi eller urbana och regionala studier är ett krav.
- undervisa på svenska är ett krav.
- handleda självständiga arbeten är särskilt meriterande.
- undervisa och utveckla undervisningsmoment inom geografiska informationssystem (GIS) är särskilt meriterande.
- undervisa om samhällsplaneringens juridiska och politiska processer är särskilt meriterande.
- undervisa och utveckla undervisningsmoment i tvärvetenskapliga kurser är särskilt meriterande.
- undervisa på engelska är meriterande.

Dokumenterad vetenskaplig skicklighet:
- i att planera och leda forskning är ett krav.
- i kvalitativa studier inom ett för anställningen relevant ämne, såsom samhällsplanering, samhällsbyggnad, samhälls-/kulturgeografi eller urbana och regionala studier är ett krav.
- inom samhällsvetenskapliga perspektiv på energisystem, hållbar utveckling samt transportsystem är särskilt meriterande.
- i att erhålla externa anslag är särskilt meriterande.
- i att bedriva tvärvetenskapliga samarbeten och projekt är särskilt meriterande.

Dessutom är dokumenterad yrkesskicklighet inom samhällsplanering förvärvad utanför högskolan är meriterande. 

Behörighet och bedömningsgrunder

V g se vår fullständiga kungörelse.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9295&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Per Gyberg, Prefekt

+46 13 28 5616

per.gyberg@liu.se


Jelmer Brüggemann, Avdelningschef

+46 13 28 29 58

jelmer.bruggemann@liu.se


Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden

013-13 28 10 51

maria.wallgren@liu.se